Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

amalgam

12 september 2023

Revidering av förordningen om kvicksilver

Revidering av kvicksilverförordningen bidrar till genomförandet av EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet (COM (2020) 667 final) och EU:s handlingsplan för nollutsläpp av miljöföroreningar (COM (2022) 142 final) som antogs inom ramen för den europeiska gröna given.

Förslaget innebär en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver. Syftet med förslaget är att bättre skydda människors hälsa och miljön från exponering av kvicksilver genom att fasa ut användningen och förbjuda tillverkning och export av tandamalgam samt genom att förbjuda tillverkning och export av lampor som innehåller kvicksilver. Dessa åtgärder kommer i slutändan att minska EU:s bidrag till den globala spridningen av kvicksilver och därmed gynna hälsa och miljö även utanför EU.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag som innebär en utveckling av nuvarande regler, framför allt när det gäller utfasning av tandamalgam som är den största återstående avsiktliga användningen av kvicksilver i EU. Sverige har redan ett nationellt generellt förbud mot användning och utsläppande på marknaden av kvicksilver. Förslaget påverkar därmed inte den svenska marknaden eller svenska företag.

Kvicksilver begränsas globalt genom Minamatakonventionen om kvicksilver. Lagstiftningen inom EU påverkar möjligheterna för unionen att bidra till att genomföra bestämmelserna i konventionen.

Läs mer om: Revidering av förordningen om kvicksilver, 2022/23:FPM134 (pdf 307 kB)

Källa: Regeringskansliet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev