Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

Videomöte

15 januari 2024

Revolutionerande framsteg inom distansvård via videolänkar

Digitaliseringen av hälsovården har banat väg för en smidig tillgänglighet via appar och videomöten. Det är nu tandvårdens tur att dra nytta av samma effektiva och flexibla möjligheter.

Från och med den 15 januari 2024 introduceras sju nya åtgärdskoder för distanskontakt via videolänk. Men hur kan du erbjuda dina patienter vård via videolänk? Det är faktiskt enklare än du tror! Genom att integrera ALMASOFTs nya samarbetspartner, Dentify, med ALMASOFT och ditt ALMA Journalsystem, kan du snabbt aktivera denna tjänst. När du har aktiverat tjänsten kan du be dina patienter att enkelt ladda ner Dentifys app och redan samma dag börja boka videomöten.

Dentify representerar en digital plattform som kommer att revolutionera tandvården för både patienter och tandvårdspersonal. Det kommer möjliggöra videokonsultationer med dina patienter i enlighet med Försäkringskassans nya åtgärdskoder, samtidigt som det tillåter egna anpassade videoåtgärder som passar din kliniks arbetssätt. Allt detta är integrerat i din tidbok i ALMA! För tandläkaren och kliniken kommer Dentify att förenkla och effektivisera hela behandlingskedjan – från den första kontakten med patienten för diagnos och bedömning, till uppföljning och kontinuerlig kontakt som stärker patientrelationen och ökar patientens benägenhet att stanna kvar hos dig.

Dentify ökar möjligheten till framgångsrika behandlingar för både barn och vuxna som känner obehag inför tandläkarbesök eller har svårt att ta sig till en klinik. En initial kontakt via videomöte sänker tröskeln för att söka vård och underlättar för patienterna.

Några exempel där Dentify underlättar och effektiviserar inkluderar:

  • Rådgivning och diagnos vid akuta behov.
  • Konsultation, presentation av behandlingsplan samt uppföljning vid implantatbehandlingar, osynlig tandställning och estetisk tandvård.
  • Uppfyllande av lagkravet om två dagars mellanrum mellan undersökning och behandling med botox och fillers.
  • Skärmdelning för presentation av 3D-simulering inför behandling med osynligtandställning, genomgång av behandlingsprocessen samt instruktioner för oralhygien.
  • Möjlighet för oroliga föräldrar att få rådgivning på distans.
  • Möjlighet att bedöma om patienten behöver återkomma tidigare än planerat vid postoperativa komplikationer.
  • Minska oro och ge en känsla av tillgänglighet hos tandläkaren. Kontakta ALMASOFT redan idag för att aktivera Dentify för din klinik.

Här är en fullständig lista över de nya åtgärdskoderna för distanskontakt via videolänk som börjar gälla från den 15 januari 2024.

TLVs information om distanskontakt via videolänk har hämtats från www.tlv.se. Innan distanskontakt via videolänk påbörjas ska vårdbehovet ha diagnosticerats vid ett fysiskt besök på samma mottagning inom samma ersättningsperiod. Dessutom ska behandlaren ha bedömt att vidare behandling i det specifika fallet är lämplig att utföra på distans. Denna bedömning bör dokumenteras i patientjournalen.

Källa: ALMASOFT

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev