Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Tandvårdspolitik

10 januari 2022

Riksdagens partier är eniga om god tandvård för alla

Alla riksdagspartier vill ge ekonomiskt utsatta grupper subventioner för kostsamma tandvårdsbehandlingar. Vänsterpartiets ståndpunkt ”Alla ska ha råd att ha bra tänder, inte bara de som kan betala dyra behandlingar”, låter ganska likt Sverigedemokraternas: ”Ingen svensk medborgare ska behöva avstå från tandvård på grund av ekonomiska skäl”. Men mellan raderna syns olikheterna. Här en översikt av de svenska riksdagspartiernas syn på tandvården samt vad de uträttat tidigare.

Politikerna i Riksdagen är relativt eniga om tandvårdens grundprinciper. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Centern

Som medlemmar i Alliansregeringen tog centern fram 2008 års tandvårdsreform med allmänt tandvårdsbidrag.

2013 var Centern med och förbättrade reformen i samma riktning med stöd till personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning.

Centern skriver på sin hemsida: ”Alla har rätt till friska tänder. Därför måste tandvården hålla hög kvalitet och erbjudas till rimliga priser”.

Liberalerna

Som medlemmar i Alliansen drev de igenom 2008 års tandvårdsreform med allmänt tandvårdsbidrag.

Tandvårdens finansiering behöver stegvis bli mer lik sjukvårdens, anser liberalerna. De vill satsa på förebyggande tandvård och på dem med allra störst behov. Till en början vill de sänka beloppsgränserna med 500 kr och ge de behövande mer stöd när ”samhällsekonomin tillåter”. De liberala byggstenarna är: stärkt högkostnadsskydd, abonnemangstandvård och bättre tandvård för äldre.

Moderaterna

Genomdrev tillsammans med övriga Alliansen 2008 års tandhälsoreform.
Moderaterna har inga tydliga krav eller mål för tandvården på vare sig hemsida eller i partiprogram.

I en kommittémotion till riksdagen 2021 skrev åtta moderater:

”Moderaterna anser att den nuvarande svenska tandvårdsmodellen fungerat väl och håller en hög internationell standard.”

Moderata seniorer har ett konkret förslag: Inför tandhygienister på äldreboenden och ge regelbunden tillgång till tandhygienist för äldre.

Kristdemokraterna

Var delaktiga i 2008 års tandvårdsreform. KD vill se förebyggande tandvård genom regelbundna besök (”tandvårdschecken”) samt subventioner för personer med de största behoven (högkostnadsskyddet). Man vill ge ett särskilt stöd åt dem som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning får särskilda tandvårdsbehov.

Sverigedemokraterna

Ser tandvården som en del av välfärden: Ingen svensk medborgare ska behöva avstå från tandvård på grund av ekonomiska skäl. Vill höja allmänna tandvårdsbidraget till 900 kr per år för ålderspensionärer (+100 kr). Vill inskränka skattefinansierad (akut) tandvård åt personer som inte kommer från EES-länder.

Miljöpartiet

Tillsammans med S och V gav de unga upp till 23 rätt till gratis tandvård år 2019 samt fördubblade det dåvarande allmänna tandvårdsbidraget.

I De Grönas partiprogram står det:

”Tandvården ska ha samma villkor som övrig vård och ska därför vara en del av den offentligt finansierade vården och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd”.

Miljöpartiet i Skåne uttrycker tankar om en tandvård som är mer inriktad på förebyggande arbete. De vill ha fortsatt fri tandvård upp till 23 års ålder samt satsa på mobila tandkliniker. Tandhygienisternas roll i tandvården blir allt viktigare, fastslår de.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna under Ernst Wigfors lät skapa Folktandvården 1938. Partiet drev igenom den allmänna tandvårdsförsäkringen i Sverige 1974, som omfattade alla typer av behandlingar och subventionerade alla åtgärder.

Under Göran Persson genomförde Socialdemokraterna – med stödpartier – 2002 – den s.k. 65+ reformen som gav förstärkt tandvårdsstöd åt de äldre.

Tillsammans med Mp och V gav de unga upp till 23 år rätt till gratis tandvård år 2019 samt fördubblade det dåvarande allmänna tandvårdsbidraget.

2015 införde den socialdemokratiska regeringen moms på estetiska tandvårdsbehandlingar, vilket i ett slag gjorde dem 25 procent dyrare för patienten. Efter en dom i EU:s högsta förvaltningsdomstol införde socialdemokraterna 2019 moms på konsulttjänster inom vården, även infattande remisser.

2019 beslöt Socialdemokraterna att utreda frågan om kostnaden på nytt, och presenterade under 2021 en ny tandvårdsutredning med bl.a. sänkt ålder för fri tandvård (till 19 år) och förslag om fast pris (prisreglering) på undersökning (oklart i vilken omfattning), som förväntas genomföras om partiet får fortsätta regera.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet var med i uppgörelsen med Socialdemokraterna som gav unga upp till 23 rätt till gratis tandvård år 2019 samt att fördubbla det dåvarande allmänna tandvårdsbidraget.

I Vänsterpartiets tolkning har avregleringen av tandvården gjort tandvården dyrare. Därför håller dåliga tänder på att bli en ”klassmarkör” i Sverige.

Idag har Vänsterpartiet ett förslag på max 2 000 kr i kostnad per individ och år. Vänsterpartiet vill införa bindande nationell taxa för de vanligaste behandlingarna inom tandvården.

Nu är frågan om tandvården kommer att bli en valfråga 2022?

/Dental24

Källor:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev