Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Inför valet

10 augusti 2018

Riksdagspartiernas tandvårdspolitik – på nätet

Dental24 har granskat riksdagspartiernas hemsidor på jakt efter partiernas program för tandvård. Utifrån vår sökning prioriteras inte tandvården särskilt högt på partiernas valplattformar. Ett par av partierna har inga förslag alls på nätet och hos andra är informationen föråldrad.

Uppdaterad artikel: Denna artikel publicerades första gången i februari 2018

Tandvården bör närma sig hälso- och sjukvårdens system

Det budskap som på senare tid tydligast lyckats tränga igenom mediebruset är att tandvården bör jämställas med övrig hälso- och sjukvård. Frågan går tillbaka till 1997 och Göran Perssons uppmärksammade tal om att ”tändernas status håller på att bli ett klassmärke igen”. LO var tidigt ute och hakade på idén och på senare tid har vissa socialdemokratiska partidistrikt och Vänsterpartiet varit drivande i frågan om att införa ett nytt ersättningssystem i tandvården.

Socialdemokraterna skriver kortfattat på sin hemsida om höga kostnader för vuxentandvård och målet att skapa en mer jämlik tandvård.

”Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte är en klassfråga.”

(S) Tandvård, ur Politiska riktlinjer april 2017:

Det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter helt enkelt bli. Det riskerar att drabba både hälsa och plånbok när man till sist måste gå. Dagens system behöver utredas för att närma sig hälso- och sjukvårdens system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsa inte är en klassfråga.

Även Miljöpartiet vill att tänderna ska ingå i de ordinarie ersättningssystemen för att minska skillnaden i tandhälsa mellan olika grupper.

(MP) Tandvård :
Tänderna är en del av kroppen och bör införas i ordinarie ersättningssystem. Så länge de inte är det ska vården utformas utifrån att de som har störst behov ska ges bäst förutsättningar för en god tandhälsa.

Information om abonnemangstandvården ska förbättras. Skillnaderna i tandhälsa ska minska genom förebyggande insatser i socioekonomiskt utsatta områden.

Vänsterpartiet vill genomföra en ny tandvårdsreform. Bakgrunden är att många vuxna slutar gå till tandläkaren p g a osäker ekonomi. V menar också att det är partiets förtjänst att åldersgränsen för fri tandvård nu successivt höjs till 23 år och att det allmänna tandvårdsbidraget höjts till 300 kr.

(V) Tandvård :
Tandhälsan har återigen blivit en tydlig klassmarkör. Vänsterpartiet vill genomföra en tandvårdsreform så att fler får råd att söka tandvård och få behandling.

Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas helt avstå från tandläkarbesök. De med väldigt små ekonomiska resurser har ingen nytta av det högkostnadsskydd som finns idag eftersom det endast gäller kostnader över 3 000 kronor, och då ersätts endast hälften av kostnaden. Ersättningssystemet gör dessutom att det är mer lönsamt för tandläkare att laga tänderna än att satsa på förebyggande tandvård.

Vänsterpartiet har ihop med regeringen genomfört flera reformer som syftar till att förbättra tandhälsan. Grunden för en god tandhälsa läggs tidigt i livet. Tyvärr är det så att många unga vuxna slutar att besöka tandvården i förebyggande syfte när de inte längre har tillgång till avgiftsfri tandvård efter 19 år. Osäker ekonomi är den främsta anledningen till detta. Tack vare Vänsterpartiet kommer åldersgränsen för fri tandvård att höjas till 21 år 2017. Därefter höjs åldersgränsen till 22 år 2018 och till 23 år 2019. För att förbättra tandhälsan bland äldre och minska deras personliga utgifter för tandvård, kommer det allmänna tandvårdsbidraget att höjas från 150 till 300 kronor per år för personer 65-74 år. Reformen träder i kraft 1 juli 2017

Alla har rätt till friska tänder
Centern vill förbättra tandvården i Sverige och bl a satsa extra på personer som på grund av funktionsnedsättning, hög ålder eller sjukdom har svårt att påverka sin tandstatus. C vill också att patienter ska få mer makt över sin tandvård med transparens om priser mm.


(C) Tandvård :
Hur man mår i munnen har stor betydelse för övriga hälsan. Dålig tandstatus kan orsaka bristande nutrition hos äldre men också vara mentalt jobbigt för den som exempelvis saknar tänder. Tänderna kan därför inte ses som en separat del av kroppen, utan har betydelse för människors allmäntillstånd och livskvalitet. Därför vill vi förbättra tandvården i Sverige.

Det allmänna tandvårdsbidraget, avsett för förebyggande arbete, har inte nått alla de patienter med stora tandvårdsbehov. Vi vill förbättra tandvården ännu mer och satsa extra på personer som på grund av funktionsnedsättning, hög ålder eller sjukdom har svårt att påverka sin tandstatus och som därför har särskilt stora tandvårdsbehov.

Vi vill också att du som patient ska ha mer makt över din tandvård. Vi vill ha mer konkurrens och bättre tillgänglighet för alla tandvårdspatienter. Vi vill ytterligare stärka patientens ställning genom mer transparens kring prisbildningen. Ett fungerande system med referenspriser där patienterna lätt kan få den information de behöver när de jämför priser för att kunna välja tandvård till rätt pris.

Stärkt stöd för bättre tandhälsa
Liberalerna anser att tandvårdens finansiering stegvis bör bli mer lik sjukvårdens. L vill stärka högkostnadsskyddet, satsa på abonnemangsvård och förbättra tandvården för äldre.

(L) Tandvård:
Ingen ska behöva vara orolig för att inte ha råd att laga sina tänder. Tandvårdens finansiering behöver stegvis bli mer lik sjukvårdens. Vi vill satsa på förebyggande tandvård och på dem med allra störst behov.

Riktat stöd till förebyggande tandvård

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev