Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Intervju

26 april 2023

Röster om Folktandvården: Lars-Erik Hansson, ordf Tandvårdsstyrelsen i VGR

Folktandvårdens problem vägrar att försvinna. Hur skall Folktandvården klara av sina utmaningar? Eller är frågan felställd? Är åsikterna om utmaningar överdrivna? I en serie artiklar frågar vi myndigheter, profession och politiker. Först ut är Lars-Erik Hansson (V), ordförande för Tandvårdsstyrelsen för Folktandvården i Västra Götalandsregionen.

Lars-Erik Hansson (V), ordförande för Tandvårdsstyrelsen för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Foto: Vänsterpartiet

Det pratas ofta om Folktandvårdens dåliga tillgänglighet. Är det ett permanent problem?  

Hansson betonar att han bara kan svara för sin region, Västra Götalandsregionen.

– Vi jobbar stenhårt för att få en bättre tillgänglighet. Vi har gjort ansträngningar, satt in extra personal på lördagar, så att vi skulle kunna ta in fler patienter.

– Vi är inte nöjda med det. Att vi inte kan ta hand om alla patienter som vill komma till Folktandvården. Det är ju långt ifrån köer till alla folktandvårdskliniker, men det förekommer ju givetvis. Det är vi inte nöjda med och vi har ambitionen att behandla fler och en större andel av befolkningen.

– Sedan finns det ju vissa grupper, där Folktandvården tar nästan allt: Barn och ungdom, där tar vi omkring 98 procent. Där är privattandvården inte intresserad, då de anser att vinstmarginalen är för låg (se: relaterad artikel). Vi jobbar ju för att bli bättre och inser ju att det är ett tillkortakommande.

Finns det för få tandläkare i ledningen på kliniknivå inom Folktandvården? Gör det att tandläkarna blir missnöjda?

– Jag har inte hört den synpunkten. Det är en subjektiv uppfattning, och jag håller inte med om det. 

Finns det någon tandläkare i Styrelsen för Folktandvården i Västra Götalandsregionen? 

– Nej, det gör det inte. Men det är sällan det är så. Det förekommer vårdpersonal i sjukhusstyrelser då och då. Jag själv är läkare – är pensionär nu – och har suttit i ett par sjukvårdsstyrelser i regionen tidigare. Men de flesta har andra professioner. Det finns inga sådana krav. 

Borde det inte vara krav på att ha en tandläkare med i en tandvårdsstyrelse? 

– Nej, det tror jag inte. Jag kan ta ett exempel. Under förra mandatperioden så var det en tandläkare med i styrelsen (SD). Problemet var att han var privattandläkare, och jobbade då för en konkurrerande verksamhet. Det gick ju inte. Han var ju jävig i en del frågor. Så det har klara nackdelar om det är på det viset. Styrelsen är ju demokratiskt tillsatt, utifrån valresultatet. 

– Men det är ju ett antal tandläkare som ingår i högsta ledningen för Folktandvården. 

Företrädare för Folktandvården – såsom Gunilla Swanholm – säger ofta att det i saknas resurser för att förverkliga att Folktandvården blir som den borde vara: 

– Det är stora problem på sina håll, i glesbygden, i Norrland främst. I Västra Götalandsregionen finns det vakanser, men inte i den utsträckning som det finns på andra håll. Problemen är inte av den digniteten. 

– Jag tycker inte att problemen beror på dåliga resurser. Patienterna betalar ju en stor del av kostnaden själva. Folktandvårdens ekonomi i VG-regionen är under kontroll. Under de åtta år som jag suttit i styrelsen så har den gått ihop med marginal. Vi måste alltid ha en effektiv verksamhet, men vi har aldrig haft besparingskrav från regionen.

Folktandvård är konkurrensutsatt, men drivs av politiker. Är detta en del av Folktandvårdens problem? 

– Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker det är bra att Folktandvårdens prisnivå ligger ungefär tio procent lägre än privattandvårdens. Det är bra för patienterna, bra för att hålla tillbaka prisökningen inom tandvård – när vi nu har det system vi har. Det hade varit bättre att ha det som inom sjukvården, tycker jag.

I en del regioner sätts Folktandvårdens priser ganska högt, har vi sett…

– Ja, vi (i Västra Götalandsregionen) har varken högst eller lägst pris. Vi ligger nog i mitten jämfört med andra regioner.  Ja, det är klart att det är ett problem om vi inte har konkurrenskraftiga löner i konkurrensen om personalen med det privata. Priserna bestäms på politikernivå.

Fokus Folktandvården

Är Folktandvårdens problem strukturella eller tillfälliga? Härstammar problemen ”inifrån” eller är de i själva verket samhällsproblem? Kan man ens tala om allvarliga problem, mot bakgrund av nyttan som Folktandvården tillför?

I en serie artiklar belyser Dental24 Folktandvården och den kritik som riktats mot organisationen.

/Dental24

Relaterat:
F.d. Folktandvårdsklinik: Tandgruppen i Kungsbacka går mot trenden
Folktandvården och problemen som vägrar försvinna
Pandemin svårt slag för Folktandvården
Folktandvården Västernorrland fasar ut frisktandvårdsavtalen
Vart är Folktandvården på väg? Gordon Melands krönika från maj 2012 (11 år sedan!)

Frisktandvårdsavtal Folktandvården i VGR – Västra Götaland Regionen

Frisktandvårdsavtal VGR 2022- Antal avtal 239 324 totalt antalet nytecknade och omtecknade avtal och som är aktiva i Folktandvården Västra Götaland per den 31 december 2022.

Folktandvårdens långsiktiga mål: Med ett tydligt hälsofokus är Frisktandvård, tandvård till fast pris, Folktandvårdens främsta koncept för den vuxna befolkningen.

Under 2022 har en driftsorganisation för Frisktandvård inrättats, vilken bland annat har som uppdrag att utveckla frisktandvårdskonceptet inom ramarna för den nationella modellen för Frisktandvård.

Frisktandvården i VGR omsätter 52,3 MSEK 2022

Frisktandvård redovisar ett mycket bra ekonomiskt resultat medan övriga två verksamhetsgrenar, framförallt tandvård till barn och unga vuxna, ligger runt ett nollresultat. Det är dock viktigt att beakta att de olika verksamheterna har olika finansieringsmodeller. Tandvård för barn och unga vuxna samt Frisktandvård finansieras via kapitering (fast ersättning/patient) respektive ett fast belopp per månad, vilket gör att intäkten tillgodoräknas oavsett om vård under en enskild period utförts eller inte. Detta gör att det kan finnas en viss eftersläpande vård.

Vuxentandvård debiteras enligt åtgärdsprislistan när vården utförs.

Resultatmarginalen får anses låg i både tandvård för barn och unga vuxna samt åtgärdsbaserad vuxentandvård. Inom tandvård för barn och unga vuxna är det gruppen unga vuxna som redovisar ett negativt resultat.

Frisktandvård är grundat på treåriga överenskommelser med kunden och analyseras därför med fördel i ett längre perspektiv. Ett fokus har varit tillgängligheten för vuxna patienter vilket bidragit till att intäkterna ökat trots minskad bemanning jämfört med föregående år.

Källa: Årsredovisning 2022 Folktandvården VGR

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev