Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Intervju

26 april 2023

Röster om Folktandvården: Lars-Erik Hansson, ordf Tandvårdsstyrelsen i VGR

Folktandvårdens problem vägrar att försvinna. Hur skall Folktandvården klara av sina utmaningar? Eller är frågan felställd? Är åsikterna om utmaningar överdrivna? I en serie artiklar frågar vi myndigheter, profession och politiker. Först ut är Lars-Erik Hansson (V), ordförande för Tandvårdsstyrelsen för Folktandvården i Västra Götalandsregionen.

Lars-Erik Hansson (V), ordförande för Tandvårdsstyrelsen för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Foto: Vänsterpartiet

Det pratas ofta om Folktandvårdens dåliga tillgänglighet. Är det ett permanent problem?  

Hansson betonar att han bara kan svara för sin region, Västra Götalandsregionen.

– Vi jobbar stenhårt för att få en bättre tillgänglighet. Vi har gjort ansträngningar, satt in extra personal på lördagar, så att vi skulle kunna ta in fler patienter.

– Vi är inte nöjda med det. Att vi inte kan ta hand om alla patienter som vill komma till Folktandvården. Det är ju långt ifrån köer till alla folktandvårdskliniker, men det förekommer ju givetvis. Det är vi inte nöjda med och vi har ambitionen att behandla fler och en större andel av befolkningen.

– Sedan finns det ju vissa grupper, där Folktandvården tar nästan allt: Barn och ungdom, där tar vi omkring 98 procent. Där är privattandvården inte intresserad, då de anser att vinstmarginalen är för låg (se: relaterad artikel). Vi jobbar ju för att bli bättre och inser ju att det är ett tillkortakommande.

Finns det för få tandläkare i ledningen på kliniknivå inom Folktandvården? Gör det att tandläkarna blir missnöjda?

– Jag har inte hört den synpunkten. Det är en subjektiv uppfattning, och jag håller inte med om det. 

Finns det någon tandläkare i Styrelsen för Folktandvården i Västra Götalandsregionen? 

– Nej, det gör det inte. Men det är sällan det är så. Det förekommer vårdpersonal i sjukhusstyrelser då och då. Jag själv är läkare – är pensionär nu – och har suttit i ett par sjukvårdsstyrelser i regionen tidigare. Men de flesta har andra professioner. Det finns inga sådana krav. 

Borde det inte vara krav på att ha en tandläkare med i en tandvårdsstyrelse? 

– Nej, det tror jag inte. Jag kan ta ett exempel. Under förra mandatperioden så var det en tandläkare med i styrelsen (SD). Problemet var att han var privattandläkare, och jobbade då för en konkurrerande verksamhet. Det gick ju inte. Han var ju jävig i en del frågor. Så det har klara nackdelar om det är på det viset. Styrelsen är ju demokratiskt tillsatt, utifrån valresultatet. 

– Men det är ju ett antal tandläkare som ingår i högsta ledningen för Folktandvården. 

Företrädare för Folktandvården – såsom Gunilla Swanholm – säger ofta att det i saknas resurser för att förverkliga att Folktandvården blir som den borde vara: 

– Det är stora problem på sina håll, i glesbygden, i Norrland främst. I Västra Götalandsregionen finns det vakanser, men inte i den utsträckning som det finns på andra håll. Problemen är inte av den digniteten. 

– Jag tycker inte att problemen beror på dåliga resurser. Patienterna betalar ju en stor del av kostnaden själva. Folktandvårdens ekonomi i VG-regionen är under kontroll. Under de åtta år som jag suttit i styrelsen så har den gått ihop med marginal. Vi måste alltid ha en effektiv verksamhet, men vi har aldrig haft besparingskrav från regionen.

Folktandvård är konkurrensutsatt, men drivs av politiker. Är detta en del av Folktandvårdens problem? 

– Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker det är bra att Folktandvårdens prisnivå ligger ungefär tio procent lägre än privattandvårdens. Det är bra för patienterna, bra för att hålla tillbaka prisökningen inom tandvård – när vi nu har det system vi har. Det hade varit bättre att ha det som inom sjukvården, tycker jag.

I en del regioner sätts Folktandvårdens priser ganska högt, har vi sett…

– Ja, vi (i Västra Götalandsregionen) har varken högst eller lägst pris. Vi ligger nog i mitten jämfört med andra regioner.  Ja, det är klart att det är ett problem om vi inte har konkurrenskraftiga löner i konkurrensen om personalen med det privata. Priserna bestäms på politikernivå.

Fokus Folktandvården

Är Folktandvårdens problem strukturella eller tillfälliga? Härstammar problemen ”inifrån” eller är de i själva verket samhällsproblem? Kan man ens tala om allvarliga problem, mot bakgrund av nyttan som Folktandvården tillför?

I en serie artiklar belyser Dental24 Folktandvården och den kritik som riktats mot organisationen.

/Dental24

Relaterat:
F.d. Folktandvårdsklinik: Tandgruppen i Kungsbacka går mot trenden
Folktandvården och problemen som vägrar försvinna
Pandemin svårt slag för Folktandvården
Folktandvården Västernorrland fasar ut frisktandvårdsavtalen
Vart är Folktandvården på väg? Gordon Melands krönika från maj 2012 (11 år sedan!)

Frisktandvårdsavtal Folktandvården i VGR – Västra Götaland Regionen

Frisktandvårdsavtal VGR 2022- Antal avtal 239 324 totalt antalet nytecknade och omtecknade avtal och som är aktiva i Folktandvården Västra Götaland per den 31 december 2022.

Folktandvårdens långsiktiga mål: Med ett tydligt hälsofokus är Frisktandvård, tandvård till fast pris, Folktandvårdens främsta koncept för den vuxna befolkningen.

Under 2022 har en driftsorganisation för Frisktandvård inrättats, vilken bland annat har som uppdrag att utveckla frisktandvårdskonceptet inom ramarna för den nationella modellen för Frisktandvård.

Frisktandvården i VGR omsätter 52,3 MSEK 2022

Frisktandvård redovisar ett mycket bra ekonomiskt resultat medan övriga två verksamhetsgrenar, framförallt tandvård till barn och unga vuxna, ligger runt ett nollresultat. Det är dock viktigt att beakta att de olika verksamheterna har olika finansieringsmodeller. Tandvård för barn och unga vuxna samt Frisktandvård finansieras via kapitering (fast ersättning/patient) respektive ett fast belopp per månad, vilket gör att intäkten tillgodoräknas oavsett om vård under en enskild period utförts eller inte. Detta gör att det kan finnas en viss eftersläpande vård.

Vuxentandvård debiteras enligt åtgärdsprislistan när vården utförs.

Resultatmarginalen får anses låg i både tandvård för barn och unga vuxna samt åtgärdsbaserad vuxentandvård. Inom tandvård för barn och unga vuxna är det gruppen unga vuxna som redovisar ett negativt resultat.

Frisktandvård är grundat på treåriga överenskommelser med kunden och analyseras därför med fördel i ett längre perspektiv. Ett fokus har varit tillgängligheten för vuxna patienter vilket bidragit till att intäkterna ökat trots minskad bemanning jämfört med föregående år.

Källa: Årsredovisning 2022 Folktandvården VGR

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785