Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Reformering

30 maj 2024

Så gör vi svensk tandvård bättre för patienten – utan miljardreformer!

Det finns tydliga signaler från både makthavare, profession och patienter att en kursändring är önskvärd. Men exakt hur är inte klart. Det finns åsikter och diskussioner om det mesta. Men allt som oftast fokuseras det på pengar, inte på tandvård. 

Patienterna struntar kanske i politiken kring tandvård, så länge tandvården fungerar. Foto: Anna Shvets / Pexels

Det diskuteras flitigt varför tandvården kallar unga, friska patienter men låter gamla, med dålig tandhälsa vänta, samt hur vi undviker att få ett A-lag för tandvård i storstäderna och ett B-lag i glesbygden. Frågan om varför tandvården måste kosta så mycket mer än sjukvården för patienten, lär patienterna aldrig få ett godtagbart svar på. I skuggan av den frågan kommer diskussionen om att harmonisera tandvården och sjukvården, trots att alla vet att det blir för dyrt för staten.

Pratar vi för mycket om att skjuta till mer pengar och vem som skall betala? Finns det bättre och enklare sätt att förbättra en tandvård, som faktiskt upprätthålls av en duglig, populär och dedikerad yrkeskår? Kanske är frågan vi borde ställa oss: Hur kan tandvården förbättras för patienterna utan att det skjuts till stora resurser eller reformeras i grunden?

Utveckla teamtandvård

Teamtandvård ger ett roligare arbetsklimat och effektivare arbetsflöden. Rätt utförd sparar teamtandvård pengar samtidigt som kontakten med patienter förbättras. Ledtid i arbetsprocessen kortas ned, uppgifter delegeras och all personal tillåts arbeta på toppen av sin kompetens. Tandläkaren använder två eller tre behandlingsrum med två tandsköterskor som har fått flera arbetsmoment delegerade till sig. En klinik som Dental24 besökte 2023, uppskattade tandläkarna själva att de blev ca 70 procent mer effektiva sedan de införde teamtandvård.

Förenkla rutinerna för upphandling

– Regionerna måste göra upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling. Det är kan vi inte göra något åt. Man önskar kanske att de kunde göra bättre upphandlingar.

Många tandtekniker ogillar vad de ser som en arbetsam process med byråkratiska kontrollsystem som ofta silar bort anbud på petitesser. Ett system som inte riktigt tar hänsyn till den specialanpassade och unika aspekten av tandteknik, utan oftast bara väljer lägsta anbud.

– Prisbilden viktas högt i upphandlingar. Det är märkligt att det kan skilja 300 procent på samma tjänster. Då har man skickat jobbet utomlands, säger Olle Sahlin, ordförande för Tandteknikerförbundet.

En annan onödig sak är registreingsavgifter för tandtekniska laboratorier. I dagsläget är den samma för enmansföretag och lab med 50 anställda. Alla betalar samma årsavgift: 30 000 kr.

– Det slår orättvist. Registreingsavgifterna ger Läkemedelsverket 10 miljoner per år, och är ett sätt för dem att finansiera sina inspektioner. Läkemedelsverket har inte fullt ut finansiering för sina inspektioner.

Optimera klinikens tidsbok

Ineffektiv tidbokning – med förseningar och avbokningar – kostar pengar. Det finns mycket att göra på det området, vilket Dental24:s krönikör Gordon Meland påtalat i flera krönikor. Nyckeln till en fylld tidbok utan förseningar och avbokningar är att ha en klar och realiserbar plan, som involverar hela personalen.
Här är några exempel:

 • Börja och avsluta dagen med en patient som teamet älskar
 • Ge eftertraktade tider till positiva patienter
 • Skriv upp i tidboken exakt vad som ska göras & vad det ekonomiska utfallet av detta blir
 • Boka in de svåraste tiderna först
 • Ge tider på icke jämna klockslag
 • Om det är genomförbart – ge så långa behandlingstider som möjligt
 • Fråga aldrig när patienten vill komma – ge två tider att välja mellan
 • 70–80 procent av arbetsvolymen – såväl ekonomiskt som koncentrationsmässigt – ska genomföras under de första fem arbetstimmarna
 • Planera efter önskad produktion
 • Sträva efter att ha så få patienter som möjligt under behandling samtidigt
 • Arbeten som passar ihop bokas in tillsammans
 • En kopia av tidboken ska finnas i varje behandlingsrum

Skapa en vårdgaranti för tandvården

Det finns resurser i tandvården, men inte överallt hela tiden. Skapa en vårdgaranti, likt den som finns i sjukvården. Om inte en patient kallas till tandvård inom rimlig tid, får de en remiss till en annan tandläkare i regionen. Finns det ingen i närområdet, bör de få behandling i andra regioner, eller i nordiska grannländer.

Digitalisera

Digitala arbetsredskap ger mer noggranna diagnoser och leder till mindre felbehandlingar och omgörningar. Digitala avtryck kortar ned behandlingstiden för patienten. Redskap såsom intraoral scanner och CBCT borgar för minimalinvasiva behandlingar och mindre obehag för patienten.

Optimera journalsystemen

Forskning har visat att journalföring är ett stressmoment för vårdpersonal . Systemet måste fungera perfekt hela tiden. I framtiden kommer kanske tandvården ha ett mer eller mindre integrerat system som friktionsfritt fungerar med sjukvårdens motsvarighet. Tills dess lönar det sig att investera i det bästa och mest användarvänliga systemet.

Tillämpa best practice – och rensa bort systemfel

Många tandläkare vill att tandvården skall harmoniseras mer med sjukvården. Tandläkare Pelle Pettersson tror inte att en sådan åtgärd kommer att gynna patienterna:

– Jag skulle tro att om regeringen genomför en sådan förändring kommer man också att införa statligt satta priser. Vilket ingen tandläkare vill skall ske. Under senare delen av 80-talet tillämpade man en statligt reglerad taxa.

Under tiden med prisreglering, valde tandläkare kompositkronor. De betalade sig bättre per tidsenhet jämfört med kvalitativt mycket bättre MK-/keram-kronor.

– Vad hände? Jo, många utförde kompositkronor i stället för ”riktiga” kronor. Kompositkronor behövde du heller inte lämna lika lång garanti på som på ”riktiga” kronor.

– Och det medförde att man kunde göra om kompositkronorna när de kraschade och ta betalt igen av patienten. Bra affärskoncept, men kanske inte riktigt bra om man ville ge patienten den bästa vården.

Låt inte SKR hindra viktiga beslut

Det flesta har nog insett att tandvården – framför allt den offentliga – fungerar olika väl i olika regioner. Det är hos regionerna som makten finns. Den nuvarande regeringen har arbetat för att göra styrningen och rollfördelning i tandvården tydligare. Man vill bland annat införa ny en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. Detta motsätter sig SKR, enligt principen att regionerna väljer själv.

Relaterat:

”Riskfaktorer som skapar arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor” Examensarbete om stress hos vårdpersonal

”Otillfredsställande att man ägnar sig åt annat än tandvård”. Intervju med socialminister Jakob Forssmed i Tandläkartidningen

Tandvård mer än en prisfråga

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev