Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Så har digital teknik utvecklat tandvården

Det har snart gått 50 år sedan datatekniken blev allmänt känd och användningsbar för de flesta. Under den tiden har mycket hänt, inte minst inom tandvården. Och det stannar knappast där. Här har vi på Dental24 gjort en liten sammanfattning.

Dental radiografi

En rutinmässig tandundersökning tar idag hjälp av röntgen – dental radiografi. Det är en säker och beprövad behandlingsmetod. Dental radiografi kan hjälpa till att upptäcka karies, tandvärk, paradontit, käkledsproblem, tumörer och andra diagnoser i munhålan. Tekniken kan också användas för att planera behandling med kirurgi, implantat och ortodonti.

Digital röntgen har flera fördelar jämfört med traditionell röntgen. Den ger snabbare och mer exakta resultat, kräver mindre strålningsexponering, möjliggör bildeditering och eliminerar behovet av filmframkallning.

Cone Beam Computed Tomography – CBCT  

CBCT är en avancerad avbildningsteknik som använder röntgenstrålar för att skapa en tredimensionell bild av kroppens inre strukturer. CBCT-tekniken genererar högkvalitativa tredimensionella bilder av tänder, käkar och ansiktsben.

CBCT används ofta för att ställa diagnos och ta fram behandlingsplanering av komplexa tand- och käkrelaterade problem, som komplikationer med tandimplantat, käkledsproblem, tandrotationer och tandtransplantationer.

Digitala patientjournaler

De elektroniska dokumenten används för att samla in och lagra information om en patients hälsotillstånd, avseende medicinsk historia, diagnoser, behandlingar och andra viktiga data.

Digitala patientjournaler ger ökad effektivitet och noggrannhet i vården. De förbättrar kommunikationen och samarbetet när olika vårdgivare arbetar med samma patient. De minskar vidare risken för felaktigheter och säkerhetsproblem som kan uppstå med pappersjournaler.

Digitala patientjournaler kan också vara användbara för att analysera patientdata för forskning och utveckling av behandlingsmetoder, samt för att hantera fakturering och betalningar inom sjukvårdssystemet.

Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing – CAD/CAM

Som namnet antyder används CAD/CAM dels för att designa en produkt, dels för att tillverka densamma. Inom tandvård används CAD/CAM främst för att designa och tillverka tandrestaurationer som kronor, broar, inlägg och tandimplantat.

CAD/CAM-tekniken gör det möjligt för tandläkare och tandtekniker att designa tandrestaurationer på en datorskärm. Därefter används en CAM-enhet för att skapa tandrestaurationen med hjälp av en s.k. CNC-maskin (Computer Numerical Control). CNC-maskinen fräser ut tandrestaurationen från ett block av tandvänligt material, som keramik eller zirkoniumoxid.

CAD/CAM-tekniken är mycket precis och effektiv vilket innebär att tandrestaurationer kan tillverkas på kort tid med hög noggrannhet. Antalet besök som patienten behöver göra hos tandläkaren, minskar när tandrestaurationerna kan designas och tillverkas på samma dag. Detta är tacksamt för patienter som reser långa avstånd för att besöka sin tandläkare.

En annan fördel är att analoga avtryck inte längre behöver skickas fysiskt till det tandtekniska laboratoriet. Det sparar såväl tid, pengar och miljö.

3D-print

3D-printing är en teknik för att bygga tredimensionella objekt genom att lägga på lager av material på varandra, baserat på en digital förlaga. CAD-modellen (Computer-Aided Design) skapas i en dator, och sedan används en 3D-skrivare för att tillverka objektet.

Materialet i 3D-skrivaren kan vara plast, metall, keramik, eller någon annan typ av material som kan smältas och appliceras i små portioner.

3D-utskrifter används i många olika sammanhang. Inom tandvård används 3D-printing för att tillverka tandmodeller, proteser, bettskenor, kronor, broar, apnéskenor och andra tandrestaurationer. 3D-printing går snabbt, är kostnadseffektivt och ger hög precision i tillverkningen av objekt.

Digital kommunikation

SMS-kallelser är ett sätt för sjukvårdspersonal att skicka en påminnelse eller kallelse till patienter om deras kommande besök. I stället för att skicka ett brev eller ringa upp patienten, skickas ett kort textmeddelande till patientens mobiltelefon.

SMS-kallelser är enkla att skicka ut. De når patienten omedelbart. Detta minskar risken för missförstånd och glömska som kan uppstå med traditionella pappersbaserade påminnelser. Dessutom är SMS-kallelser kostnadseffektiva och miljövänliga eftersom de inte kräver någon utskrift och transport av pappersbaserade påminnelser.

Det finns också möjlighet att bekräfta tillbaka via SMS. Det underlättar administrationen och minskar risken för att patienten missar sin avtalade tid eller kommer på fel tid.

SMS-kallelser kan vara känsliga när det gäller patientsekretess. Därför är det viktigt att använda en säker och skyddad kommunikationsplattform och kontrollera att patienten samtycker innan man skickar ut någon form av kallelse eller påminnelse.

Digital tidsbokning har blivit allt vanligare inom tandvården och är en viktig del av den digitala transformationen. Digital tidsbokning är en process där patienter kan boka sina vårdsbesök online i stället för att ringa eller besöka en klinik personligen för att boka en tid. Detta görs genom en digital plattform som kan vara en del av en klinikens hemsida eller en extern plattform.

Patienterna ser enkelt vilka tider som finns tillgängliga och bokar en tid som passar dem bäst. Detta minskar patienternas väntetid i telefonköer och ger dem möjlighet att boka tider bekvämt från sitt eget hem eller på språng.

Digital tidsbokning ger också personalen möjlighet att hantera sin tid mer effektivt. Antalet fel- och dubbelbokningar minskar. Personalen kan i stället fokusera på annan viktig verksamhet, vilket effektiviserar arbetet på kliniken.

Digitala möten är ett sätt att ha möten, konferenser och samtal med hjälp av digitala verktyg som till exempel video- eller telefonkonferenser. Digitala möten gör det möjligt för människor att mötas oavsett var de befinner sig i världen.

Fördelarna med digitala möten är många. Det ökar flexibiliteten i arbetet. Det minskar behovet av att resa, vilket sparar tid och pengar. Det är också bra för miljön eftersom det minskar koldioxidutsläppen från resor. Digitala möten är också effektiva för att konsultera med människor på olika platser, vilket underlättar samarbetet i team som arbetar på distans.

Bland nackdelarna återfinns tekniska problem. Det är också svårare att bygga relationer och skapa samarbete när man inte träffas personligen. Det är viktigt att hitta en balans mellan digitala möten och personliga möten för att upprätthålla starka relationer och skapa en sund arbetsmiljö.

 

Digitala informationskanaler

Nya plattformar används för att sprida information till en stor publik, vanligtvis via internet.

Några exempel på digitala informationskanaler är sociala medieplattformar som Facebook, Twitter och Instagram, webbplatser, e-postutskick, podcasts eller webbinarier. Dessa plattformar används för att informera människor om nyheter, produkter, tjänster, händelser och andra relevanta ämnen.

Fördelarna med digitala informationskanaler är att de är snabba, kostnadseffektiva och kan nå en stor publik. De ger också företag och organisationer möjlighet att interagera med sin publik, ta emot feedback och svara på frågor i realtid. Det är viktigt att använda rätt kanaler för att nå ut till den rätta publiken och att säkerställa att informationen som sprids är korrekt och pålitlig.

Det är också viktigt att notera att säkerhet och skydd av patientuppgifter är avgörande vid användning av digitala tjänster enligt GDPR.

Webbinarier är seminarier eller presentationer som tillåter människor att delta från vilken plats som helst i världen över dator eller mobil enhet med internetuppkoppling. De kan ta många olika former, från interaktiva evenemang med publikens deltagande, till förinspelade sessioner som kan ses när som helst.

Webbinarier används ofta av företag, organisationer och individer för att tillhandahålla träning, utbildning, marknadsföring eller annan typ av information till en stor publik. De kan också användas för evenemang som produktlanseringar, expertintervjuer eller andra typer av presentationer.

Digitala betalningssystem

Nya applikationer används för att skicka och ta emot pengar online. De tillåter personer att betala, överföra pengar och utföra andra transaktioner över dator eller mobil enhet med internetuppkoppling. Digitala betalningssystem är exempelvis banköverföringar, kreditkortsbetalningar, e-plånböcker och mobila betalningssystem såsom t.ex. Swish.

Digitala betalningssystem är bekväma och enkla att använda, men det är viktigt att vidta säkerhetsåtgärder och skydda personliga uppgifter vid användning.

Digital redovisning

Bokföring av finansiella transaktioner sker idag i en digital miljö. Digitala verktyg och programvaror spårar och hanterar ekonomisk information, som exempelvis fakturor, kvitton och banktransaktioner.

Digital redovisning och bokföring har många fördelar jämfört med traditionell bokföring på papper. Den digitala miljön gör det enklare att organisera och spåra finansiella transaktioner. Olika programvaror kan hjälpa till att automatisera bokföringsprocessen. Så får vi färre misstag och mer effektiv hantering av företagets ekonomi.

Det finns också molnbaserade redovisningsprogram som gör det möjligt att ha tillgång till bokföringsinformationen från vilken plats som helst och när som helst. Detta är praktiskt för företagare som arbetar från olika platser.

Det är dock viktigt att se till att den digitala bokföringen är korrekt och uppdaterad samt att säkerhetsåtgärder vidtas. Känslig information måst skyddas från obehörig åtkomst. Detta inkluderar att använda starka lösenord, säkra nätverk och att säkerhetskopiera data regelbundet.

Andra exempel på digital kommunikation är uppkoppling till Försäkringskassan för utbetalning av tandvårdsbidrag.

Sist men inte minst: Artificiell Intelligens

AI som är en förkortning för Artificiell Intelligens, vilket på svenska betyder konstgjord intelligens eller maskinintelligens. Det handlar om datorprogram, utformade för att utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom att lära sig, resonera, problemlösa och fatta beslut. AI-teknologier används i allt från personliga assistenter som Siri och Alexa till självkörande bilar och diagnostisering av sjukdomar. Mycket, men inte allt, av ovan text är skriven av Chat roboten chat.openai.com.

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev