Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

6 april 2009

Så hjälper du oroliga barn genom behandlingen

Alla inom tandvården möter barn som är extra svåra att behandla. Barn som vägrar gapa, gråter och lämnar stolen, petar på allt, pratar om annat. Det barnet kan ha ADHD, ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Så här gör du om du får ett sådant barn som patient.My Blomqvist är medicine doktor och tandläkare vid Karolinska Institutet i Huddinge.

– Många tror att barnet inte vill samarbeta, när orsaken är att det inte kan. Vet man vilka mekanismer som ligger bakom beteendet kan man anpassa kraven efter barnets förmåga, säger hon.

Hon har forskat om barn med ADHD i tandvårdssituationen men har också stor egen erfarenhet av att arbeta kliniskt med barn som har ADHD och autism.

För att få en diagnos ska barn med ADHD ha visat minst sex symtom på ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet. Bakom det synliga beteendeet ligger kognitiva svårigheter. Det handlar framför allt om vad som kallas de exekutiva funktionerna: att planera, organisera, förbli fokuserad, skifta fokus men också om tidsuppfattning och motivation.

Barn med ADHD ligger 30 procent under sin ålder när det gäller de här exekutiva funktionerna. De distraheras lätt, har svårt att fullfölja en uppgift och tappar lätt den röda tråden.

Är det en 12-åring som ska behandlas bör kraven på uppmärksamhet och koncentration därför läggas på en 9-årings nivå. Vilka moment kan bli för krävande? Det kan vara bra att tänka igenom innan.

Att ställa rimliga krav innebär framför allt att ha en kort behandlingstid. Behövs fissurförseglingar på fyra tänder, kan det kanske räcka med att åtgärda ett eller två vid samma tillfälle.

Men det finns mycket annat som kan hjälpa barnet att koncentrera sig på behandlingen. Det gäller att på ett tydligt sätt vägleda barnet genom besöket.

Börja med en kort sammanfattning av vad som kommer att hända: Barnet behöver få veta vad det ska göra, med vem, hur lång tid det tar och vad barnet ska göra när momentet är klart.

Tidsuppfattning är svårt för den som har ADHD. Med en timer eller ett timglas blir tiden mer greppbar.

Barn med ADHD har också svårt att hålla kvar uppgifter i arbetsminnet

Ge därför en kort instruktion före varje moment – en i taget. Berätta vad du gör och varför – och gör det sen. Använd få ord och korta meningar: ”Nu ska du sätta dig i stolen. Nu ska du gapa.”

Undvik allt småprat, även om det känns ovant och oartigt, det förvirrar bara barnet.

Barn med ADHD tar fler initiativ – avbryter, ställer frågor – ofta om sådant som inte har med undersökningen att göra eftersom de har svårare att hålla fast uppmärksamheten. ”Varför lyser lampan?”

Styr då barnet tillbaka till behandlingen: ”Det talar vi om sen. Nu ska vi röntga tänderna.”

Den kognitiva process som krävs för att till exempel besvara en fråga tar längre tid för barn med ADHD.

Undvik därför helt den vanliga tandläkarfrågan: ”Går det bra?” som bara förvirrar. Säg hellre: ”Det här går jättebra.” Ignorera när barnet beter sig fel, börjar pilla på saker till exempel, men beröm allt som barnet gör rätt.

– När man behöver få svar på en fråga, ska man se till att man har barnets uppmärksamhet och att barnet verkligen lyssnar. Vänta sen tills du har fått svar innan du ställer nästa fråga även om svaret dröjer.

Beröm allt som barnet gör rätt – följer en instruktion, sitter stilla i stolen – självklart kanske för barn i samma ålder men inte för den som har ADHD.

My Blomqvists studier visar också att barn med ADHD har sämre oral hälsa. De behöver kallas till kontroller oftare men också få mera stöd av sina föräldrar för att kunna sköta sin tandhygien.

– Ibland kan bilder eller nedskrivna tydliga instruktioner som sätts upp i badrummet vara till hjälp.

Varje besök bör avslutas positivt – med beröm. Även om besöket måste avbrytas utan behandling. Berätta också kort vad som kommer att hända nästa gång.

– Sänk sen ambitionsnivån ytterligare till nästa gång, säger My Blomqvist. Ibland kan man också tvingas inse sina begränsningar och behöva remittera barnet till en barnspecialist.

Den vanligaste frågan hon får från tandläkare är: Hur vet man att barnet har ADHD? Det vet man oftast inte. Dels kanske föräldern inte berättar att barnet har en diagnos. Dels har många barn aldrig undersökts trots sina svårigheter eller också har de inte tillräckligt många symtom.

– Mitt råd är: Om barnet har ett beteende som påminner om ADHD och har svårt att samarbeta vid ett par besök, bemöt barnet som om det har samma kognitiva svårigheter.

Ussie Hjelm

FAKTA

Så här gör du:

Så bemöter du barn som har svårt att sitta still:

  • Se till att behandlingstiden blir kort.
  • Beröm allt barnet gör rätt, ignorera det som är fel.
  • Berätta kortfattat för barnet vad som kommer att hända.
  • Skriv ned tydliga instruktioner om tandborstning som föräldrarna kan sätta upp i badrummet. Eller använd bilder.
  • Avsluta besöket positivt och berätta vad som ska hända nästa gång.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev