Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Friskvård

31 augusti 2021

Så kommer de igång med friskfaktorer

Inom Folktandvården i Sverige finns en lång tradition av att arbeta förebyggande för en god tandhälsa. Nu satsar Folktandvården i Region Örebro län på att arbeta främjande även med arbetsmiljön. Alla chefer är med i en kraftsamling tillsammans med Suntarbetslivs resursteam.

Suntarbetslivs resursteam:

  • Vänder sig till kommuner, regioner och sobonaföretag som vill arbeta systematiskt för att få en låg och stabil sjukfrånvaro.

  • Ger stöd för förändring inom arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling.

Det var i början av hösten 2020 och mitt i pandemin när ledningen för Folktandvården i Region Örebro län valde att ta stöd av Suntarbetslivs resursteam. De hade redan tidigare anammat Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning och blev intresserade av möjligheten att få stöd från resursteamet. Det berättar Ida Elgström Danielsson, HR-konsult för Folktandvården och deras processledare i samarbetet.

– Målsättningen är att få en organisation med friskare medarbetare. För att få det vill vi förbättra arbetsmiljön ytterligare, säger Ida Elgström Danielsson.

Folktandvården består av flera delar, bland annat 21 tandvårdskliniker, 8 specialisttandvårdskliniker, kundcenter och ledningskansli. Sammanlagt arbetar omkring 600 personer i organisationen, och de är en av de förvaltningar som har högst sjukfrånvaro i regionen. Nu vill arbetsgivaren ta reda på mer om hur de kan vända den situationen.

– Vi funderar över om den strikta tidsstyrningen vi har kan vara orsak till vår höga sjukfrånvaro, men vi vet inte säkert. I Suntarbetslivs resursteam såg vi möjligheten att få extern hjälp att se sådant som vi själva inte ser, säger Ida Elgström Danielsson.

Börjar arbeta med friskfaktorer

Framför allt syftar satsningen till att börja arbeta med så kallade friskfaktorer. Nu ska de ringa in vad som redan fungerar bra och stärka det. Men också identifiera vad som behöver förbättras, för att ta itu med det.

Det arbetet inleds med en rad så kallade friskfaktorworkshoppar som drar igång i slutet av augusti 2021. Då ska Folktandvårdens samtliga chefer, ungefär 35 personer, undersöka arbetsmiljön med hjälp av resursteamets metodik. Cheferna får också lära sig mer om hur de själva kan skapa förbättringar genom förändringar av egna beteenden. Det kan exempelvis handla om att vara mer närvarande som chef och att ge feedback på ett bra sätt.

Workshopparna sker digitalt och pågår under hela hösten 2021.

Baserat på workshopparna ska projektets styrgrupp sedan prioritera två friskfaktorer som Folktandvårdens medarbetare och chefer gemensamt ska stärka för att få en friskare arbetsplats.

Sker i samverkan

Arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan, och i de här workshopparna är huvudskyddsombud och chefer med. Cheferna ska sedan fortsätta förändringsarbetet tillsammans med skyddsombud på klinikerna i Folktandvården. Arbetet med friskfaktorer kommer också att diskuteras i förvaltningens samverkansforum.

– Skyddsombuden får en framträdande roll på klinikerna och är en suverän part att kroka arm med där i arbetet för friska arbetsplatser, säger Ida Elgström Danielsson.

Även i arbetsgruppen för satsningen finns ett huvudskyddsombud med. Det är tandsköterskan Petra Strömgren Fredin.

Hon har jobbat många år på Folktandvården i Nora, men arbetar numera fackligt på heltid i rollen som vice ordförande för Visions avdelning i regionen.

Satsningen på friskfaktorer är givande, menar hon.

– Det är roligt att vi ska stärka det friska istället för att bara se till det som är sjukt. Man hänger lätt upp sig på varför många är sjuka och att vi har det tufft. Men nu kan vi försöka få in det positiva och tänka på hur vi kan försöka lösa situationen tillsammans och med de resurser vi har. Vi vill ju sänka sjuktalen, säger Petra Strömgren Fredin.

Väl förankrad satsning

Från Suntarbetslivs håll kommer två verksamhetsutvecklare. Sådant är upplägget för alla uppdrag som resursteamet tar sig an. Ann-Charlotte Laurell är en av dem.

Folktandvården i den här regionen investerar i arbetsmiljön och vill ha en hållbar personalstyrka, konstaterar hon.

Nästan ett år har gått sedan de inledande kontakterna togs mellan Folktandvården och Suntarbetslivs resursteam. Pandemin finns där att parera, men det tar också tid att skapa en organisation för en satsning av det här slaget. Den strategiska nivån i förvaltningen har under det första året lärt sig om friskfaktorerna så att de bottnar i kunskapen själva nu när det är chefernas tur att vara aktiva.

– Satsningen är mycket väl förankrad i förvaltningen. De har tagit ett ägarskap och kavlar upp ärmarna. Det märks att de inte ser detta som en quick-fix, säger Ann-Charlotte Laurell.

Regionens processledare Ida Elgström Danielsson är förväntansfull inför resultatet på sikt.

– Vi går in med hull och hår och jobbar för att detta ska ge de effekter som vi hoppas på.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev