Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Rapport

25 maj 2021

Så ser svenskarnas tandhälsa ut under pandemin

Akuta tandvårdsbesök är tre gånger vanligare i Botkyrka än i Danderyd. En tiondel av svenskarna har undvikit tandvården på grund av rädsla för att gå till tandläkaren, medan så många som en femtedel undvikit tandvården av oro för kostnaden. Coronaåret 2020 innebar två miljoner färre besök i tandvården än året innan. När många missade besök nu ska tas igen förväntas långa väntetider, samtidigt som det är brist på tandläkare över nästan hela landet. Intresset för estetisk tandvård är idag mycket stort — en majoritet av svenska folket säger sig vilja bleka tänderna. Allt detta framgår av den stora Tandhälsorapporten, framtagen av tandvårdskedjan Aqua Dental.

Tandhälsorapporten 2021 visar bland annat följande:

 • Akuta tandvårdsbesök är tre gånger vanligare i Botkyrka än i Danderyd.
 • Det statliga tandvårdsbidraget som ska utjämna skillnader används i mycket högre grad av höginkomsttagare. Av de med hög inkomst använde 80 % bidraget, av de med låg inkomst använde 48 % bidraget.
 • Tre av tio vet inte om att det statliga tandvårdsbidraget existerar.
 • En tiondel av svenskarna har undvikit tandvården på grund av rädsla för att gå till tandläkaren.
 • En femtedel har undvikit tandvården av oro för kostnaden.
 • Coronaåret 2020 innebar två miljoner färre besök i tandvården än året innan, en nedgång med 16 %.
 • När många missade besök nu ska tas igen och befolkningen blir äldre ökar trycket på tandvården — samtidigt är det brist på tandläkare över nästan hela landet.
  Intresset för estetisk tandvård är idag mycket stort — en majoritet av svenska folket säger sig vilja bleka tänderna.
 • Stora tekniktrender driver utvecklingen framåt i hög takt:
  • AR/VR har potential att revolutionera tandläkarutbildningen i grunden.
  • AI kommer automatisera diagnostik, förutspå sjuk- domsrisker och utvärdera långsiktiga prognoser.
  • Snabb modellering kommer erbjuda många skräddarsydda lösningar inom tandmedicin.
  • Personifiering innebär ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för analys av tandpatientprover, där tandläkare, läkare och sjuksköterskor kan samarbeta för att förstå sjukdomsförbindelser på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Äldre personer, specialvårdspatienter, och människor på landsbygden kommer ha ökad nytta av tele/video- tandvård.

Professor Björn Klinge sa så här efter att ha läst rapporten: ”Kan inte påminna mig att jag sett något liknande. Intressant, tankeväckande och spännande”.

Coronaåret 2020 innebar stora utmaningar för tandhälsan.

Tandvårdsbesöken minskade med nästan två miljoner, -16 % jämfört med föregående år. Så många som en femtedel av alla smärt- och sjukdomsbehandlingsbesök ställdes in.

”Vi ser att skillnaderna i tandhälsa och inställning till tandvården är stora beroende på var man bor, hur gammal man är eller vilken socioekonomisk grupp man tillhör. Pandemin riskerar att öka gapen. Samtidigt visar mätningar att tandvården har hanterat krisen bra och till och med går igenom pandemin med högre förtroende än innan. Tandvården är innovationskraftig och Sverige är en internationellt ledande tandvårdsnation, därför sker också mycket positivt som vi måste säkerställa kommer alla till del”, säger Martin Beiring, regionchef Väst & Syd på Aqua Dental.

Tandvården är ett område i snabb förändring, där teknikutvecklingen hela tiden flyttar gränserna för vad som är möjligt. Med detta förändras också normerna. Idag säger en majoritet av svenskarna att de vill bleka sina tänder. För bara några år sedan var dylika kosmetiska ingrepp udda fenomen.

Ojämlik tandhälsa, en fråga om både ekonomi och information

De stora skillnaderna mellan kommuner tydliggör segregationen. Ett exempel är Stockholmskommunerna Danderyd och Botkyrka. I Danderyd går 50,7 % årligen på basundersökning och endast 1,9 % får uppsöka akut tandvård. I Botkyrka går endast 26,9 % på basundersökning och 5,3 % får uppsöka akut tandvård. I områden där en låg andel patienter genomför rutinundersökningar går akutbesöken istället upp. En femtedel av patienterna har undvikit att gå till tandläkaren av oro för kostnaden, vilket är dubbelt så många som undvikit tandvården av rädsla för att gå till tandläkaren.

Tandvårdsbidraget som syftar till att göra tandvården mer jämlik och stimulera till att fler individer genomför fler regelbundna besök belyser istället segregationen. Av de med hög inkomst använder 80 % bidraget, av de med lägre inkomst använder endast 48 % bidraget. Att många inte använder det statliga tandvårdsbidraget har delvis sin förklaring i att 28 % inte känner till att det finns.

Tandläkarbrist hotar när fler patienter blir äldre och många tandläkare ska gå i pension

Det råder redan brist på tandläkare och andra yrkeskategorier inom tandvård i nästan hela landet. Även om antalet studenter som går ut med tandläkarexamen ökar, innebär en växande och åldrande befolkning, i kombination med en stor mängd pensionsavgångar, en tilltagande brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna tandläkare.

Tandläkare är ett av få kvinnodominerade högutbildade yrken i Sverige. Av de 8 077 tandläkare som är yrkesverksamma i Sverige är 4 539 kvinnor och 3 538 män. Denna övervikt ökar också i och med att fler kvinnor än män väljer att utbilda sig till tandläkare.

Högt förtroende för tandvården, men oroväckande lågt bland yngre patienter

Idag känner 9 av 10 svenskar förtroende för sin tandläkare och den vård man får. Men det är stor skillnad mellan åldrarna: bland 25–29-åringar uppger endast 46 % att de alltid får den vård som är bäst för dem, mot 72 % av patienterna i åldern 70–79. Äldre har oftare valt sin egen tandläkare. Det ser ut att finnas ett samband mellan utnyttjande av det fria vårdvalet och nöjdhet. Nöjdheten med tandvården återspeglas även i Svenskt Kvalitetsindex.

Ända sedan SKI började mäta nöjdhet inom tandvården har betygen varit mycket höga. I år noterades även ett historiskt högt resultat, där nöjdhetsindex nådde 81,1 vilket är en förbättring mot fjolårets 75,6. På frågan om hur patienter upplevt sin vårdgivares hantering av pandemin så får tandvården mycket höga betyg. 9 av 10 patienter tycker att både branschen i stort och den klinik man besöker har hanterat effekterna av pandemin mycket bra, både vid själva behandlingstillfället och på det sätt man skött kunddialogen.

Källa: Aqua Dental

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785