Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Rapport

25 maj 2021

Så ser svenskarnas tandhälsa ut under pandemin

Akuta tandvårdsbesök är tre gånger vanligare i Botkyrka än i Danderyd. En tiondel av svenskarna har undvikit tandvården på grund av rädsla för att gå till tandläkaren, medan så många som en femtedel undvikit tandvården av oro för kostnaden. Coronaåret 2020 innebar två miljoner färre besök i tandvården än året innan. När många missade besök nu ska tas igen förväntas långa väntetider, samtidigt som det är brist på tandläkare över nästan hela landet. Intresset för estetisk tandvård är idag mycket stort — en majoritet av svenska folket säger sig vilja bleka tänderna. Allt detta framgår av den stora Tandhälsorapporten, framtagen av tandvårdskedjan Aqua Dental.

Tandhälsorapporten 2021 visar bland annat följande:

 • Akuta tandvårdsbesök är tre gånger vanligare i Botkyrka än i Danderyd.
 • Det statliga tandvårdsbidraget som ska utjämna skillnader används i mycket högre grad av höginkomsttagare. Av de med hög inkomst använde 80 % bidraget, av de med låg inkomst använde 48 % bidraget.
 • Tre av tio vet inte om att det statliga tandvårdsbidraget existerar.
 • En tiondel av svenskarna har undvikit tandvården på grund av rädsla för att gå till tandläkaren.
 • En femtedel har undvikit tandvården av oro för kostnaden.
 • Coronaåret 2020 innebar två miljoner färre besök i tandvården än året innan, en nedgång med 16 %.
 • När många missade besök nu ska tas igen och befolkningen blir äldre ökar trycket på tandvården — samtidigt är det brist på tandläkare över nästan hela landet.
  Intresset för estetisk tandvård är idag mycket stort — en majoritet av svenska folket säger sig vilja bleka tänderna.
 • Stora tekniktrender driver utvecklingen framåt i hög takt:
  • AR/VR har potential att revolutionera tandläkarutbildningen i grunden.
  • AI kommer automatisera diagnostik, förutspå sjuk- domsrisker och utvärdera långsiktiga prognoser.
  • Snabb modellering kommer erbjuda många skräddarsydda lösningar inom tandmedicin.
  • Personifiering innebär ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för analys av tandpatientprover, där tandläkare, läkare och sjuksköterskor kan samarbeta för att förstå sjukdomsförbindelser på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Äldre personer, specialvårdspatienter, och människor på landsbygden kommer ha ökad nytta av tele/video- tandvård.

Professor Björn Klinge sa så här efter att ha läst rapporten: ”Kan inte påminna mig att jag sett något liknande. Intressant, tankeväckande och spännande”.

Coronaåret 2020 innebar stora utmaningar för tandhälsan.

Tandvårdsbesöken minskade med nästan två miljoner, -16 % jämfört med föregående år. Så många som en femtedel av alla smärt- och sjukdomsbehandlingsbesök ställdes in.

”Vi ser att skillnaderna i tandhälsa och inställning till tandvården är stora beroende på var man bor, hur gammal man är eller vilken socioekonomisk grupp man tillhör. Pandemin riskerar att öka gapen. Samtidigt visar mätningar att tandvården har hanterat krisen bra och till och med går igenom pandemin med högre förtroende än innan. Tandvården är innovationskraftig och Sverige är en internationellt ledande tandvårdsnation, därför sker också mycket positivt som vi måste säkerställa kommer alla till del”, säger Martin Beiring, regionchef Väst & Syd på Aqua Dental.

Tandvården är ett område i snabb förändring, där teknikutvecklingen hela tiden flyttar gränserna för vad som är möjligt. Med detta förändras också normerna. Idag säger en majoritet av svenskarna att de vill bleka sina tänder. För bara några år sedan var dylika kosmetiska ingrepp udda fenomen.

Ojämlik tandhälsa, en fråga om både ekonomi och information

De stora skillnaderna mellan kommuner tydliggör segregationen. Ett exempel är Stockholmskommunerna Danderyd och Botkyrka. I Danderyd går 50,7 % årligen på basundersökning och endast 1,9 % får uppsöka akut tandvård. I Botkyrka går endast 26,9 % på basundersökning och 5,3 % får uppsöka akut tandvård. I områden där en låg andel patienter genomför rutinundersökningar går akutbesöken istället upp. En femtedel av patienterna har undvikit att gå till tandläkaren av oro för kostnaden, vilket är dubbelt så många som undvikit tandvården av rädsla för att gå till tandläkaren.

Tandvårdsbidraget som syftar till att göra tandvården mer jämlik och stimulera till att fler individer genomför fler regelbundna besök belyser istället segregationen. Av de med hög inkomst använder 80 % bidraget, av de med lägre inkomst använder endast 48 % bidraget. Att många inte använder det statliga tandvårdsbidraget har delvis sin förklaring i att 28 % inte känner till att det finns.

Tandläkarbrist hotar när fler patienter blir äldre och många tandläkare ska gå i pension

Det råder redan brist på tandläkare och andra yrkeskategorier inom tandvård i nästan hela landet. Även om antalet studenter som går ut med tandläkarexamen ökar, innebär en växande och åldrande befolkning, i kombination med en stor mängd pensionsavgångar, en tilltagande brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna tandläkare.

Tandläkare är ett av få kvinnodominerade högutbildade yrken i Sverige. Av de 8 077 tandläkare som är yrkesverksamma i Sverige är 4 539 kvinnor och 3 538 män. Denna övervikt ökar också i och med att fler kvinnor än män väljer att utbilda sig till tandläkare.

Högt förtroende för tandvården, men oroväckande lågt bland yngre patienter

Idag känner 9 av 10 svenskar förtroende för sin tandläkare och den vård man får. Men det är stor skillnad mellan åldrarna: bland 25–29-åringar uppger endast 46 % att de alltid får den vård som är bäst för dem, mot 72 % av patienterna i åldern 70–79. Äldre har oftare valt sin egen tandläkare. Det ser ut att finnas ett samband mellan utnyttjande av det fria vårdvalet och nöjdhet. Nöjdheten med tandvården återspeglas även i Svenskt Kvalitetsindex.

Ända sedan SKI började mäta nöjdhet inom tandvården har betygen varit mycket höga. I år noterades även ett historiskt högt resultat, där nöjdhetsindex nådde 81,1 vilket är en förbättring mot fjolårets 75,6. På frågan om hur patienter upplevt sin vårdgivares hantering av pandemin så får tandvården mycket höga betyg. 9 av 10 patienter tycker att både branschen i stort och den klinik man besöker har hanterat effekterna av pandemin mycket bra, både vid själva behandlingstillfället och på det sätt man skött kunddialogen.

Källa: Aqua Dental

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev