Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

26 november 2013

SACO: Balans på tillgången av tandläkare och tandhygienister

Dental24: SACO publicerar uppdaterad I Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. SACO med input från Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Tandhygienistförening bedömer att arbetsmarknaden för tandläkare och tandhygienister är i balans.

Tandläkare

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans

Prognos för nyexaminerade till år 2018: balans

Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens

Prognos för erfarna till år 2018: liten konkurrens

Det råder idag balans mellan utbud och efterfrågan på nyexaminerade tandläkare. Det finns ungefär lika många utbildade som det finns arbeten. För tandläkare med yrkeserfarenhet finns det fler arbetstillfällen än vad det finns erfarna inom yrket. Möjligheterna för dem att få jobb är därmed goda och det är liten konkurrens om jobben.

På fem års sikt bedöms att arbetsmarknadsläget kommer att vara oförändrat. Arbetsmarknaden präglas av stora regionala variationer, vilket innebär att det på en del platser är stor konkurrens om tjänsterna medan det är lättare att få arbete som nyexaminerad på landsbygden och på mindre orter. Även för erfarna präglas arbetsmarknaden av stora regionala variationer, vilket innebär att det på en del platser är stor konkurrens om tjänsterna medan arbetsgivarna i vissa regioner har svårt att rekrytera.

Tandhygienist

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans

Prognos för nyexaminerade till år 2018: balans

Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens

Prognos för erfarna till år 2018: balans (viss risk för brist)

Efterfrågan på tandhygienister kan förväntas att fortsätta öka inom tandvården vilket gör att det på fem års sikt troligen kommer att vara balans för både nyexamine­rade och erfarna tandhygienister. Det finns viss risk för brist på erfarna tandhygienister på grund av ett ökat behov från samhället, individens krav på hälsoinriktade och förebyggande tandvårdsinsatser samt pensionsavgångar.

Källa: SACO

Läs hela rapporten ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev