Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

20 mars 2014

Sämre hälsa hos personer med funktionsnedsättning

 

Det är betydligt vanligare med dålig eller mycket dålig självrapporterad hälsa bland personer med funktions­nedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det visar statistik från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs av Folkhälsomyndigheten.

Dålig tandhälsa är dubbelt så vanligt bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Avsevärt vanligare är det också med nedsatt psykiskt välbefinnande bland personer med funktionsnedsättning. Svår stress, svåra sömnbesvär, svår trötthet samt svår huvudvärk, annan svår värk eller svåra besvär med smärtor är också vanligare. Ett liknande mönster framträder för föräldrar med funktions­nedsättning i jämförelse med föräldrar utan funktionsnedsättning.

 

Går att förbättra med insatser

I många fall har ohälsan ett direkt samband med funktionsnedsättningen då den ofta beror på sjukdom eller skada. Samtidigt är hälsan hos personer med funktionsnedsättning sämre än den skulle behöva vara. En betydande del av den högre ohälsan beror inte på funktionsnedsättningen i sig, utan kan troligen förklaras av välkända riskfaktorer för ohälsa kopplade till livsvillkor och levnadsvanor. Hit hör till exempel ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet. Hälsan skulle alltså gå att förbättra genom samhälleliga insatser.

Folkhälsomyndigheten har under 2011–2016 uppdrag inom ramen för regeringens strategi för genomförande av funktions­hinders­politiken, att följa upp hälsans bestämningsfaktorer med avseende på personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska uppföljningen omfatta hälsofrämjande och förebyggande insatser som görs nationellt, regionalt och lokalt. 2014 års delrapport som redovisar Folkhälsomyndighetens arbete med uppdraget har nu överlämnats till regeringen och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

Läs mer om uppdraget

 

Källa: Folkhälsomyndigheten (fd Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut)

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev