Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Produktnyheter

30 september 2011

Saremco Dental övertygar med ett restaureringssystem utan monomerer

Den schweiziska komposittillverkaren Saremco Dental AG lanserar det första fullständiga restaurationssystemet utan TEGDMA och HEMA. Det revolutionerande systemet som omfattar sammanlagt 6 produkter är genomgående fritt från kortkedjiga monomerer och öppnar således nya vägar inom den restaurativa tandvården.

De tilltagande metakrylatallergierna orsakade av monomerer i tandfyllningsmaterial begränsar användningen av de flesta kompositmaterial. Saremco Dentals system erbjuder det monomererfria alternativet.

 

Stigande tendens vid metakrylatallergi

För närvarande uppvisar 2.5 % av Tysklands befolkning och 4 % av tandläkarna allergier mot metakrylat, med stigande tendens. Sedan det blivit känt att kompositfyllningsmaterial, adhesiva eller till och med fissurförsegling, kan frisätta toxokologiskt och allergologiskt problematiska monomerer, vilar en skugga av osäkerhet över plastfyllningarna som hittills setts som oproblematiska. Den mängd som frisätts är ändå så liten att den, i ett toxologiskt avseende, inte torde vara relevant. Men när det gäller dess sensibiliserande (allergiframkallande) verkan ser det annorlunda ut. Allergiker reagerar på allergiframkallande ämnen oberoende av mängden. Just de monomerer (TEGDMA, HEMA) som frisätts av kompositfyllningar är mycket sensibiliserande. Från ett epidemiologiskt perspektiv kan man redan konstatera följande samband: Personer som oftare kommer i kontakt med monomerer (tandläkare, tandvårdspersonal, personer med plastfyllningar) har en förhöjd risk att vara eller bli allergiska mot monomerer.

Allergirisk utesluten med system utan monomerer

Det första och enda tandrestaurationssystem baserat på komposit som inte innehåller monomerer kommer från Schweiz. Systemet har utvecklats av Saremco Dental AG i Rebstein. Det består av ett adhesivsystem (cmf adhesive sytem®) och ett fyllningsmaterial av komposit (els extra low shrinkage®). Som nya produkter kompletterar en fissurförsegling (els seal) och en kompositcement (els duo cem) produktlinjen. Fördelen för såväl tandläkaren som patienten ligger i att en potentiell allergirisk praktiskt taget är utesluten. På området kompositmaterial är Saremcos produkter de enda som får rekommenderas för användning på patienter hos vilka en allergi mot HEMA eller TEGMA har konstaterats. I studier från universitetet i München kunde man hos inga produkter i hela systemet eluera eller konstatera resterande monomerer efter härdningen, medan upp till 40 ämnen eluerades (tvättades ur) från de undersökta konkurrerande produkterna. Detta är unikt, jämfört med alla produkter som ingick i undersökningen.

 

Ett system utan kompromisser

Produkterna i det monomerfria systemet uppfyller kompromisslöst de krav som vanligtvis ställs på restaurationsmaterial. Den monomerfria teknologi som Saremco utvecklat har även andra väsentliga fördelar: Den fruktade polymerisationskrympning som uppstår vid kompositfyllningsterapi och de därmed sammanhängande spänningarna i strukturen mellan tand och restauration kunde reduceras avsevärt. Alla produkter är kliniskt testade och övertygar när det gäller fyllningens säkerhet, bearbetning, livslängd och estetik. Dessa och många andra parametrar gällande materialens effektivitet och livslängd har utan undantag fått de bästa referenserna i universitetsstudier.

Systemet omfattar följande produkter:

  • cmf bond dentin-emaljbond: skonsam, kantanslutningstät och med lång livslängd
  • els seal fissurförsegling
  • els flow-komposit: utvidgad fissurförsegling och mindre tunnelfyllningar
  • els duo cem kompositcement: för alla cementeringsarbeten, från rotstift till CAD-CAM-restaurationer
  • els extra low shrinkage®-komposit: den beprövade front- och sidotandskompositen
  • els esthetic-komposit: för uppbyggnader inom Esthetic Dentistry

Lägre krympspänning än någonsin tidigare med els extra low shrinkage®

Restaurationen byggs med den beprövade kompositen els extra low shrinkage®, som inte heller innehåller kortkedjiga monomerer som TEGDMA eller HEMA. Att inga lågmolekulära monomerer används ger ytterligare en väsentlig fördel: els extra low shrinkage® utmärker sig med en lägre krympspänning vid polymerisationen än någonsin tidigare uppnåtts.

Källa: M-Tec

 

Framsteg i hälsans tjänst

Sedan 1991 följer Saremco Dental konsekvent vägen att tillhandahålla säkra och maximalt icke-allergiframkallande produkter för tandvården. Det schweiziska företaget forskar intensivt och i nära samarbete med internationella universitet. På det sättet skapas unika och innovativa produkter i bästa kvalitet som möjliggör framsteg i hälsans tjänst. Vid det här läget används Saremco Dentals produkter i fler än 40 länder i hela världen.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev