Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

20 juni 2011

Särskild satsning för en mer jämlik hälso- och sjukvård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har kommit överens om en särskild satsning för en mer jämlik vård med öppna jämförelser.

Satsningen, som är långsiktig, ska bidra till att öka användandet av öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och därmed bidra till en mer jämlik vård av högre kvalitet och effektivitet. Satsningen ska också öka kunskapen om hur man kan arbeta för en mer jämlik vård för särskilda grupper.

– Öppna jämförelser har bidragit till att synliggöra ojämlikheten i vården på ett helt nytt sätt. Den kunskap som vi får gör oss bättre rustade klara de utmaningar vi vet att vi har. De flesta landsting förbättrar också sina resultat successivt i Öppna Jämförelser, vilket visar att det är ett bra verktyg för att skapa en mer jämlik vård, säger Göran Hägglund.

Ladda ner högupplöst bild på Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting– En mer jämlik vård är en prioriterad fråga för Sveriges Kommuner och Landsting, och vi välkomnar satsningen, som ger ytterligare fart i arbetet, säger Anders Knape, ordförande, SKL.

Överenskommelsen omfattar sammanlagt åtta åtgärder:

  • Påbörja ett arbete med att tydliggöra och organisera landstingens resurser för verksamhetsutveckling, patientsäkerhet och innovation.
  • Analysera 2011 års öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet
  • Skapa ett nationellt stöd till landstingen för att bl.a. genomföra punkt 1 och 2
  • Undersöka möjligheterna att förbättra tillgängligheten till data ur de Nationella kvalitetsregistren med minimal tidsfördröjning
  • Undersöka hur data ur de Nationella kvalitetsregistren kan redovisas för patienter och medborgare på en enkel och sökbar hemsida.
  • Beskriva vilken information brukare och patienter har nytta av vid val av hjälpmedel t.ex. sortiment och egenkostnader
  • Se över hur information kan redovisas för patienter och medborgare på en enkel och sökbar hemsida.
  • Pilotarbete för att öka jämlikhet i första linjens vård inom utsatta bostadsområden

Totalt omfattar satsningen 15 miljoner kronor för 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting för genomförandet av insatserna.

Källa: SKL

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev