Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ledarskap

16 juni 2011

Satsning på de unga ledarna i sjukvården

Att få fler skickliga chefer i sjukvården är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som denna viktiga samhällssektor står inför. I få andra branscher är ledarskapet så komplext och utmanande – och de kvalificerade kandidaterna till chefsjobben så svåra att rekrytera.

När sjukvården ifrågasätts och kritiseras beror det ofta på bristande ledarskap i olika led:
– Sjukvårdsstyrelser lyckas inte tillräckligt bra med uppgiften att ange långsiktiga tydliga mål för verksamheten och följa upp dess resultat.
– Sjukhuschefer och verksamhetschefer med otillräckliga kunskaper om det politiska styrsystemet har svårt att omsätta demokratiska beslut till sjukvårdens löpande verksamhet.
– Läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessionella i chefspositioner lyckas inte formulera förslag som kan accepteras både av den medicinska professionen och av den politiska beslutsnivån.
– Verksamhetschefer rekryteras för ofta på sina medicinska meriter i stället för utifrån sina ledaregenskaper, och brister i sin uppgift att engagera och motivera sina medarbetare.
– Omvänt rekryteras ibland ledare som upplevs inte tillräckligt väl förstå verksamhetens medicinska förutsättningar och därför saknar de ledande experternas förtroende och respekt.
– De som arbetar under otydligt ledarskap tappar motivationen, och riskerar att hämmas i stället för att utvecklas i sin yrkesroll, vilket drabbar patienterna.

De närmaste åren väntar stora pensionsavgångar i sjukvården, inte minst på chefsnivå. Chef i sjukvården blir man oftast sent i sin karriär, särskilt om man är läkare eftersom det tar lång tid att bli färdig med sin specialistutbildning. Därför är det viktigt att agera kraftfullt nu, både för att få fram en ny generation ledare och för att ta vara på de äldres erfaren­heter på ett mer systematiskt sätt än i dag.

Redan i dag är det svårt att hitta kvalificerade kandidater till chefsuppdrag i sjukvården. Det finns flera skäl till det. Ledarskap och chefstjänster är inget självklart alternativ för vårdprofessionella tidigt i karriären. Man söker sig till sjukvården för att åstadkomma något bra för sjuka människor – sällan för att man brinner för att administrera eller förändra sjukvården.

Det saknas dessutom tillräckliga belöningssystem för dem som vill axla en ledarroll. En skicklig specialistläkare kan ha högre lön, och har i mångas ögon högre status, än sin verksamhetschef.
Få unga läkare är intresserade av att bli chefer. Endast 19 procent vill satsa på en chefskarriär när de går på läkarutbildningen. Och lusten minskar när läkarna kommer ut i verkligheten – bland läkarna som har påbörjat sin specialistutbildning är det bara 7 procent som absolut kan tänka sig att bli chef, enligt Sylf:s ST-enkät 2009.

Vi är bekymrade över svårigheten att rekrytera kvalificerade ledare till sjukvården. Vi vill att svensk sjukvård återtar en världsledande ställning. För att åstadkomma detta krävs en kraftfull och uthållig förstärkning och utveckling av professionellt ledarskap i sjukvården. Ledarskap är komplext i sig och sjukvården med sin politikstyrda verksamhet ställer särskilda krav på en framtida ledare.

Därför tar vi nu initiativet till Sjukvårdens ledarskapsakademi.

Målet är att på olika sätt stärka ledarskapet inom både sjukvård och klinisk forskning. Vår vision är att sjukvården inom tio år ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare. Detta kan åstadkommas med ett klimat där sjukvårdens ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade samt be­lönade när de lyckas nå och överträffa konkreta mål som sätter såväl kliniska resultat för patienterna som kostnadskontroll i fokus.

Ett steg för att öka intresset för bra ledarskap och identifiera förebilder är att vi inrättar ett årligt återkommande pris till en ung ledare (under 45 år) som redan visat prov på skickligt ledarskap inom svensk sjukvård och klinisk forskning. Priset består av en veckas ledarskapskurs på Harvard Business School med bland annat professor Michael Porter som lärare.

Vi inrättar även ett årligt hederspris till en ledare som är en god förebild i arbetet för att förbättra ledarskapet i svensk sjukvård och som arbetar för att ge unga chefer i hälso- och sjukvården goda förutsättningar att utöva sin ledarroll.
En brett förankrad jury med djupa insikter i villkoren för sjukvårdens ledarskap ska få i uppdrag att utse dessa två pristagare.

I nästa steg skapar vi ett kvalificerat utvecklings- och mentorprogram där 15 unga ledare tas in varje år. De framtida ledarna matchas – utifrån önskemål, profil och förutsättningar – med erfarna mentorer. Mentorer och adepter kommer att träffas regelbundet under minst ett år. Deltagarna väljs ut efter ansökan.

För att få effekt måste en ny syn på det goda ledarskapet genomsyra alla led, från högsta politiska ledning till enskilda kliniker, avdelningar och primärvårdsmottagningar.
Några exempel på förutsättningar som enligt vår mening är nödvändiga för att skapa bestående positiva förändringar i sjukvården är:
– Starka kompetenta styrelser som håller sig till sin roll att formulera konkreta mål och tillsätta kompetenta chefer som tilldelas stor rörelsefrihet, men med regelbunden uppföljning och utvärdering.
– Sjukvårdens chefer måste få ökad kunskap om och insikt i hur ledarskap utövas i en politiskt styrd organisation.
– Långsiktiga mål för både kvalitet och effektiv resursanvändning ska styra verksamheten.
– Ledarinsatser ska regelbundet utvärderas och ha tydliga konsekvenser. Bra insatser ska belönas, medan dåligt ledarskap ska få konsekvenser.
– I medicinska utbildningar, inte minst på läkarutbildningen, behövs större förståelse och insikter om det goda ledarskapet. Ledarskap ska inte ses som ett enskilt ämne utan ett förhållningssätt som ska genomsyra utbildningen lika självklart som att patienten står i sjukvårdens centrum.

Våra förslag syftar till att inom systemet stärka ledarskapet och därmed stimulera till bättre vårdkvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Vi ifrågasätter inte grunden för den rådande politiska styrningen av sjukvården, men de olika rollerna behöver förtydligas. Sjukvårdens ledare ska utveckla verksamheten och ta ansvar för en bra dialog med ägarna, politikerna, om de ekonomiska förutsättningarna.

En stärkt roll för ledarskapet genom hela sjuk­vården kan leda till mer motiverade medarbetare, fler nöjda patienter och en sjukvård som genererar mer värde – bättre hälsa till en rimligare kostnad. Bra ledarskap är en förutsättning för att hantera den stora utmaningen för sjukvården – att utveckla verksamheten med begränsade resurser och en växande befolkning med allt fler äldre. Morgondagens chefer måste kunna prioritera så att ändliga ekonomiska resurser till sjukvård används för att på bästa sätt svara mot oändliga medicinska behov.

Sören Olofsson
regiondirektör, Region Skåne

Lena Freijd
HR-direktör, Karolinska universitetssjukhuset

Michaël Berglund
grundare Michaël Berglund Executive Search

Johan Brun
medicinsk direktör, Pfizer

Mikael Nestius
chefredaktör, Dagens Medicin

Stefan Larsson
partner, Boston Consulting Group

Elisabeth Hansson
partner, Boston Consulting Group

Källa: Dagens Medicin

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785