Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

UTBILDNING

5 februari 2020

Satsning på tandhygienister i samarbete med Högskolan Kristianstad

20 tandhygienister i Folktandvården Skåne får chansen till fördjupad utbildning i tjänsten. Utbildningen är på 7,5 hp och sker i samarbete med Högskolan Kristianstad.

– Det är viktigt att ge möjlighet till kompetensutveckling under hela karriären. Det bidrar till att vi ständigt kan vara i framkant, samtidigt som patientsäkerheten och vårdkvaliteten ökar, säger Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef i Folktandvården Skåne.

Den ettåriga utbildningen startar våren 2020 och det finns 20 platser som tandhygienister med tillsvidareanställning i Folktandvården Skåne kan söka. Fler platser planeras framöver.

– Det är en fantastisk möjlighet för tandhygienister som redan har en ett- eller tvåårig utbildning att få fördjupade kunskaper inom området oral hälsa. Målet med utbildningen är att stärka det kliniska omhändertagandet och självständighet i arbetet genom ökad kunskap och förståelse, i enlighet med den nya treåriga tandhygienistutbildningen, berättar Fanny Fridman, tandhygienist och Folktandvården Skånes utvecklingsledare i oral hälsa.

Utbildningen Hälsofrämjande arbete och behandling inom tandhygienistens yrkesområde med fokus på evidensbaserad Barn- och Ungdomstandvård är på 7,5 hp och sker i samarbete med Högskolan Kristianstad.

Källa: Folktandvården Skåne

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev