Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

Patientfall

28 februari 2024

Singelkronor tillverkade av Prettau 3 Dispersive Zirconia

En 55-årig manlig patient, som led av en skadad naturlig tanduppsättning, önskade av behandlingsteamet en långvarig funktionell och estetisk restauration samt ersättning av de saknade tänderna (Bild 1).

Bild 1

Behandlingsteamet inledde arbetet med att reproducera patientens extraorala anatomi i 3D med hjälp av ansiktsskannern Face Hunter 3D, vilket skapade en idealisk bas för tillverkning av individuella tandproteser. Detta följdes av digital artikulering med PlaneFinder i programmet Zirkonzahn.Scan. I nästa behandlingssteg formgavs provisoriska modeller (mock-ups) för över- och underkäken i designprogramvaran Zirkonzahn.Modifier.


Användningen av sådana modeller som kontroll är värdefull oavsett typen av tandbehandling. Provisoriska modeller är kostnadseffektiva, icke-invasiva och effektiva för att kontrollera behandlingen intraoralt och förbättrar patientens upplevelse och bedömning av restaurationen. De är även värdefulla verktyg för att förbättra kommunikationen mellan tandtekniker och tandläkare. Tack vare dessa modeller, som patienten kan bära i munnen under flera månader, kan tandteknikern inhämta all information som krävs för att tillverka den slutliga tandprotesen utan att skada de naturliga tänderna. Dessutom gör provisoriska modeller det möjligt för behandlingsteamet att kontrollera funktionella, fonetiska och estetiska detaljer direkt i patientens mun, samtidigt som patienten får en första uppfattning om restaurations framtida utseende.

Efter en positiv utvärdering av modellerna gick teknikern vidare till att virtuellt designa och sedan tillverka provisorierna av Multistratum Flexible, ett högpresterande plastmaterial med hög flexibilitet, unik estetik och enkla bearbetningsegenskaper. Med de provisoriska modellerna som bas planerades implantatpositionerna, följt av 3D-utskrift av den kirurgiska guiden som krävs för implantatplaceringen. Efter läkningstiden för implantaten tillverkades ett provisoriskt implantat som användes för konditionering av gingivan.  Provisoriska restaurationer används för att utvärdera estetisk, fonetisk och ocklusal funktion innan de slutliga implantatrestaurationerna levereras, men de kan även främja kommunikationen mellan olika medlemmar i behandlingsteamet.

Kontroll av singelkronorna på modellen

Tandteknikern designade de slutliga singelkronorna i programvaran Zirkonzahn.Modellier och därefter frästes kronorna i Prettau 3 Dispersive zirkonia med M2 Teleskoper-fräsenheten. Prettau 3 Dispersive försågs redan under tillverkningsprocessen med en trippel gradient av färg, genomskinlighet och böjhållfasthet. Detta gav de slutliga kronorna en vacker estetik även utan ytterligare karaktärisering. Men för en ännu mer patientanpassade restauration, efter att kronornas inpassning godkänts, karaktäriserades singelkronorna med ICE Stains 3D by Enrico Steger. De belades minimalt med Zirkonzahns Fresco Ceramics för att uppnå ett naturligt gingivalt utseende. Innan kronorna sattes in anodiserades titanbaserna i en gyllene nyans med Titanium spectral-colouring Anodizer för att minimera basernas gråskalevärde (Bild 2).

Bild 2

Som det sista arbetssteget satte tandläkaren in kronorna i patientens mun och tillverkade en skyddsskena av Therapon Transpa för att skydda de definitiva kronorna.  Vid kontrollbesöken bekräftades att behandlingen hade varit framgångsrik och att inga komplikationer hade inträffat.


De slutliga Prettau 3 Dispersive singelkronorna på plats

 

Fallet skapat av
Tandläkare dr Daniela Zeller – Bern, Schweiz
Tandteknikermästare Alexander Bassermann – Bern, Schweiz
Mer information om arbetsflöden och produkter finns på: www.zirkonzahn.com,+39 0474 066 660, info@zirkonzahn.com

Källa: Zirkonzahn

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev