Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv, Företagsförvärv

1 mars 2010

Sitter du på ett guldägg?

Aldrig har så många svenska tandkliniker bytt ägare som nu. Vissa säljs, andra gå i arv och några likvideras. Även den som inte tänker sälja kan vara nyfiken på vad den egna kliniken är värd. Här får du hjälp att sätta pris på din verksamhet.

Både för den som ska överlåta sin klinik och den som ska överta den är det viktigaste att först skaffa sig en realistisk bild av vad verksamheten är värd. Den som har ägt kliniken länge har ofta för höga förväntningar om vad företaget är värt, vilket ibland slutar med att den förblir osåld och i stället läggs ner när tandläkaren vill sluta.

– Många säljare av mindre och medelstora bolag tror att de ska få uppemot tio årsvinster, men det har jag aldrig varit med om under mina år i branschen, säger Anders Kårfeldt, vd för Nexxt Företagsförmedling.

Nexxt Företagsförmedling arbetar med en värderingsmodell som kan ge en bra bild av vad just ditt företag är värt. Modellen är en värdering i fyra steg:

1. Utgå från årsvinsten i de tre senaste boksluten.

2. Justera.

– Boksluten för små företag stämmer sällan överens med verkligheten, eftersom man som företagare vill undvika att skatta bort pengarna. Därför återinvesterar man i stället i företaget eller i sig själv, berättar Anders Kårfeldt.

En del ger sig själva höga löner, andra jobbar hårt utan att ta ut någon lön alls. Ibland görs stora pensionsavsättningar eller investeringar. Vinsten bör justeras upp eller ned med hänsyn till sådant.

3. Summera. När justeringen är gjord tar du de tre senaste årsboksluten, summerar dem och dividerar med tre. Det ger en genomsnittlig årsavkastning.

4. Multiplicera. Vad kliniken sedan verkligen är värd beror till stor del på vilken kostnad som ligger bakom att starta den.

Om det är en liten rörelse, med små startkostnader, kan konkurrenssituationen påverkas snabbt. Då tar du som köpare en högre risk, och vill därför få tillbaka dina pengar snabbare. En sådan rörelse är i normalfallet värd mellan en och två årsvinster.

För en stor tandklinik, med omfattande utrustning och stadig kundkrets är riskpremien lägre. Då kan en köpare tänka sig att betala tillbaka köpeskillingen på längre tid. För en sådan rörelse landar köpeskillingen normalt mellan två och fyra årsvinster, i vissa fall till och med över fyra årsvinster.

En stor del av Sveriges tandkliniker är små enmansbolag. Där är värderingsfrågan ofta mycket krångligare eftersom patienterna kanske kommer för att det är du och ingen annan som tar hand om deras tänder.

– Företag som är ägar- och kunskapsberoende, där all kunskap sitter hos ägaren, är i princip omöjliga att sälja. Att köpa ett sådant företag är många gånger som att flytta in i någon annans hem utan att möblera om, och bära hans kläder. Och det påverkar värdet i allra högsta grad, säger Anders Kårfeldt.

Detta är inte lätt, men det finns främst två lösningar på den problematiken:

1. En variant är att den nuvarande ägaren tar in en framtida köpare i bolaget och under en övergångsperiod agerar mentor till denne.

2. En annan möjlighet är att den förre ägaren under en period är kvar i företaget, och att köpeskillingen ”stafflas”.

– Det innebär att exempelvis 50 procent betalas vid tillträdet, 25 procent om ett år, och resterande ett år senare, under förutsättning att kunderna finns kvar. Men de här företagen måste bedömas var för sig, det går inte att ge någon allmän formel. Det är otroligt viktigt att hitta rätt köpare, säger Anders Kårfeldt.

Flera andra faktorer kan påverka värdet i positiv eller negativ riktning. Här är några:

  • Finansieringen. Köparen har sällan kapital för att köpa rörelsen kontant, och behöver finansiering. Anders Kårfeldt kallar det att den möjliga köpeskillingen är omvärldsberoende. Exempel:Du ska sälja din klinik och vill ha två årsvinster. Men om du har kliniken i en hyrd lokal och utrustningen till stor del är leasad finns inget substansvärde och köparen kan ha svårt att få lån.
  • Kassaflödet. Samma sak gäller här. Finns det inte ett tillräckligt kassaflöde för att kunna återbetala investeringen lär det också bli svårt att hitta en finansiär.
  • Hyresavtalet. Om det är lång tid kvar på hyresavtalet innebär det en större riskexponering för köparen. Detta påverkar både priset och möjligheten att sälja. Men även det motsatta gäller, ett fördelaktigt hyresavtal höjer värdet på kliniken.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev