Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

Arbetsmiljö

17 oktober 2023

Skakande fakta om tandläkares utsatthet för vibrationer i arbetet

KaVo Dental AB har tagit del av flera studier gällande arbetsrelaterade skador hos tandläkare. Vi kunde tidigare rapportera om skador på hörseln men denna gång handlar det om hand och armvibrationer. Flertalet studier pekar på att tandläkare är överrepresenterade i att drabbas av nerv- och kärlskada, även kallat för vita fingrar eller Raynauds fenomen. Smärta, nedsatt känsel och domningar är några av de vanligaste symtomen. Långsiktig exponering kan även leda till mer allvarlig påverkan som muskelsvaghet och nedsatt rörlighet i händer och armar.

Ett utbrett arbetsmiljöproblem

Vibrationer från arbetsutrustning är ett problem på många arbetsplatser idag. Tandläkare är en av de yrkesgrupper som utsätts för det man kallar för hand- och armvibrationer. Till skillnad från andra yrkesgrupper där man kan variera arbetsuppgifterna för att minska exponeringen av vibrationer, är tandläkare särskilt utsatta, då användning av instrument med vibrationer är helt vitalt för att kunna utföra yrket överhuvudtaget.

Handhållna instrument, såsom bland annat turbiner, orsakar vibrationsskador eftersom de används under en stor del av arbetsdagen och därmed ökar exponeringen över tid. Arbetsmiljöverket i Sverige och Danmark rekommenderar en maximal vibrationsbelastning på 2.5 m/s² under en 8 timmars arbetsdag. Det pratas en hel del om större och starkare vibrationsverktyg inom t ex byggsektorn. Men Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm fastställer i ett av sina faktablad att även yrkesgrupper som använder lätta verktyg med hög vibrationsfrekvens är utsatta, till exempel tandläkare och tandtekniker.

Studie pekar på tandläkare som en väldigt utsatt yrkesgrupp – varnar för irreversibla skador

I en studie publicerad under 2021 uppgav hela 83% att de upplever muskuloskeletal smärta i de övre kroppsregionerna. En starkt bidragande faktor till detta tros vara långsiktig exponering av vibrerande handhållna verktyg. Smärtan uppträder ofta i kombination med vita och kalla fingrar i kombination med nedsatt känsel. Det har även rapporterats om ytterligare möjliga samband mellan vita fingrar och hörselnedsättning, vilket är särskilt intressant för just yrkesgruppen tandläkare som är överrepresenterade i studier om både hörselnedsättning och vibrationsskador.

Läs mer om tandvårdspersonal och hörselskador

Minskad exponering rekommenderas av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket säger att om vibrationsexponeringen för en eller flera arbetstagare överskrider insatsvärdet är du som arbetsgivare skyldig att genomföra åtgärder. Vi på KaVo förstår att en minskning av användandet av instrument kan vara svår för yrkesgruppen tandläkare. Då kan en mer genomförbar insats istället vara att satsa på utrustning som har låga vibrationer och på så sätt minska den totala exponeringen.

KaVos tekniska chef Roland Becker berättar om hur KaVos högkvalitativa instrument minskar vibrationer

Roland Becker teknisk chef på KaVo Dental Sverige

“Vibrationer uppstår när mekaniska komponenter sätts i rörelse. Ju mer noggrant ett instrument är komponerat desto mindre vibrationer. Ju snävare toleransavvikelser man har desto bättre. Billiga instrument kommer på bekostnad av att man inte har lika hög precision på komponenterna som ingår. Det blir mer glapp i både kullager och kuggdrev helt enkelt. Ju mer glapp desto större vibrationer.” -Säger Roland Becker teknisk chef på KaVo Dental Sverige.

“Ju bättre kvaliteten är på instrumenten desto mer får du ner nivåerna på vibrationerna. Man skulle kunna jämföra det med skillnaden mellan en dyr hantverksklocka av premium fabrikat och en billigare variant, det är mycket mer handarbete i premiumklockan. Hantverket gör att det är en dyrare klocka men den är mycket bättre komponerad. Samma gäller vår utrustning, mycket görs för hand och man mäter rotationen individuellt för varje komponent för maximal precision. Allt monteras och mäts bit för bit i enlighet med vår strikta kravspecifikation. Detta leder till en bättre produkt med mindre vibrationer som positiv konsekvens” Säger Roland Becker.

Läs hela intervjun med Roland

KaVos instrument fick bäst i test i en oberoende jämförelse

I en oberoende jämförelse utförd av Rise på uppdrag av Region Jönköping fick våra instrument det högsta betyget. Där fastslås att både vibrationsnivån och varvtalet är lägre på turbinen från KaVo än hos våra konkurrenter. Du kan läsa mer om hand och armvibrationer, riktlinjer från arbetsmiljöverket och våra produkter på kavo.se/vibrationer.

Källa: KaVo

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev