Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Skärpt tillsyn och fler efterhandskontroller inom tandvården

Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, planerar att komma åt missbruk av det statliga tandvårdsstödet. Då gäller det att göra rätt från början.

Tandvården i Sverige har av Svenska staten fått i uppdrag att säkra befolkningens tandstatus genom att tillse att invånarna är fria från smärta i tänder och käkar, kan tugga och uppvisar en rimlig dental estetik.

Till vår hjälp har vi Tandvårdsförsäkringen, en helt unik företeelse, inget annat land kan uppvisa något motsvarande. Tandvårdsförsäkringen infördes 1974, är skattefinansierad och medger i sin nuvarande utformning subventioner uppgående till totalt ungefär 7 miljarder per år.

Nuvarande tandvårdsförsäkring har gällt i 15 år men trots detta är det många vårdgivare och behandlare som är osäkra på dess funktion, något som medför missförstånd och felaktig rapportering till Försäkringskassan. Huvuddelen av återtagen beror på oavsiktlig felrapportering från behandlare gällande tillstånds- och åtgärdskoder, men också medveten felrapportering förekommer, exempelvis inrapportering av aldrig utförd tandvård och tandvård utförd på patienter som inte existerar. Detta medför, förutom återtag av utbetalt tandvårdsstöd, att tandläkare rapporteras till IVO och även att tandläkare polisanmäls.

Man beräknar att cirka 300 miljoner kronor årligen felaktigt utbetalas till tandläkare och att omkring 60 miljoner av dessa hamnar i den organiserade brottsligheten.

Vidare lämnar efterlevnaden av de lagar och regler som gäller inom tandvården, som exempelvis Tandvårdslagen och Patientsäkerhetslagen, mycket i övrigt att önska från både vårdgivare och behandlare.

För att försöka stävja de missförhållanden som råder har den förra regeringen, tidigare socialminister Lena Hallengren, i juli 2022 givit Försäkringskassan och IVO, citat, ” i uppdrag om förstärkt samarbete kring kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdens aktörer. Uppdraget innebär även att IVO inom ramen för sin riskbaserade tillsyn skall prioritera uppföljning av de vårdgivare som får återbetalningskrav från Försäkringskassan samt de vårdgivare som bedöms registrera fel uppgifter”, slut citat.

Den 22 maj 2023 lade Socialstyrelsen och Försäkringskassan fram sin rapport om hur detta arbete skall gå till och konsekvenserna för inblandade parter, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, IVO, HSAN, vårdgivare och behandlare. Förutom att myndigheter, vårdgivare och enskilda behandlare kommer att påverkas skall även ett antal författningsändringar att ske. Arbete har redan påbörjats.

På Swedish Dental Expo den 15-17 november, under rubriken ”Kvalitet i tandvården – vad fan är det för något? Skärpt tillsyn och fler efterhandskontroller – hur skall vi göra rätt från början?”, kommer Lars Svärd och Pelle Pettersson att på förmiddagen den 15 november, baserat på ett antal autentiska patientfall, försöka reda ut ett antal vanliga missförstånd gällande Försäkringskassans koder och reda ut ansvarsområdena för ”vårdgivare ” och ”behandlare” samt ge en översikt över det regelsystem som tandvården sorterar under.

Mer information om programpunkten

Länk till registrering föreläsningsprogram

Swedish Dental Expo 15-17 November 2023

Registrering utställning

Källa: Swedish Dental Expo 2023/Stockholmsmässan

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev