Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

SKI – Minskad nöjdhet för tandvården i stort

Ända sedan Svenskt Kvalitetsindex (SKI) började mäta kundnöjdhet inom tandvården har betygen varit mycket höga. I år noteras dock en fortsatt minskning i nöjdheten för branschen i stort även om nivåerna fortsatt är höga med ett  nöjdhetsindex på 74,7. Det är värt att notera att skillnaden mellan privattandvården och folktandvården är större än på mycket länge.

Precis som för Sverige i stort, minskar nöjdheten i tandvårdsbranschen något. Nöjdheten i tandvården indikerar att branschen, trots nedgång, har nöjda kunder. Tandvården har i  många år skämt bort oss med höga kundnöjdhetsbetyg. Även om betyget är högt jämfört med många andra branscher, så ser vi att trenden är negativ.

Kundnöjdhet SKI Tandvård 2024

“Orsakerna till skillnaden mellan privat tandvård och folktandvården är i år ännu tydligare”, berättar Johan Parmler, vd på SKI. “Det är främst inom servicerelaterade frågor där den privata tandvården sticker ut och får högre betyg jämfört med folktandvården. Det handlar om aspekter som tillgänglighet, engagemang, lyhördhet och proaktivitet.

Det ska också sägas att det finns brist på tandläkare och annan personal inom folktandvården, vilket leder till långa väntetider och svårigheter att tillgodose efterfrågan. Det är naturligtvis saker som påverkar nöjdheten negativt. Tillgängligheten lyfter privattandvården medan den utmanar kundupplevelsen i folktandvården”, konstaterar Johan.

“En annan typ av tillgänglighet som också gör stor skillnad i resultaten är möjligheten att få träffa samma personal över tid”, säger Isabel Simon, analytiker på SKI. ”Privattandvårdens kunder har i över 80% av fallen träffat samma tandläkare eller tandhygienist vid sina senaste besök. För folktandvårdens kunder är det mindre än varannan kund som gjort det. Det här lyfter resultatet för privattandvården rejält” avslutar Isabel.

Prisfrågor är fortsatt viktiga, men inte i lika stor utsträckning som förra året. Men det betyder inte att tandvårdens aktörer ska negligera prisfrågan.

Årets resultat visar exempelvis att omkring var fjärde kund har avstått från att gå till tandläkaren på grund av högt pris”, berättar Johan. “Lägre priser är också ett återkommande förslag på förbättringar i de öppna kommentarerna. Viktigt att notera är att här mäter vi endast de som besökt tandläkare de senaste två åren så mörkertalet kring vilka som avstår från tandläkarbesök kan vara högre.

SKI kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som får betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Om studien

Intervjuerna har genomförts via telefon och webb under februari och mars 2024. Målgruppen är ett slumpmässigt nationellt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige under de se­naste 24 månaderna. 806 intervjuer har genomförts totalt varav 400 på Folktandvården och 406 på privat tandvård.

SKI:s modellanalyser bygger på strukturella ekvationsmodeller och en analysmetod som kallas för partiellt minsta kvadratmetoden (PLS – Partial Least Square). Det är en metod som, förutom att beräkna index för exempelvis image, kundnöjdhet eller lojalitet, även tar fram styrkan i underliggande samband.

Det är genom den valda metoden som SKI kan analysera kausala samband och göra utsagor kring vad som påverkar nöjdheten i störst utsträckning. Generellt är en skillnad på mer än 2 indexenheter sta­tistiskt säkerställd. Svenskt Kvalitetsindex använder 95 % konfidens­grad som standard.

Vår erfarenhet är att branscher och aktörer som får betyg under 60 i kundnöjdhet har stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan aktör och kund. Fem områden förklarar vad som gör kunder nöjda. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.

Källa: Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Relaterat:

Pressmeddelande: Tandvårdspatienterna fortsatt mest nöjda med Praktikertjänst

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev