Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

Kvalitet

19 oktober 2020

Smile Tandvård först med kvalitetsrapport inom privat tandvård

År 2019 var ett mycket händelserikt år för Smile Tandvård med högt tempo i många utvecklingsprojekt. Tillväxten var stark och Smiles position som attraktiv arbetsgivare och en ledande privat leverantör av högkvalitativ tandvård i Sverige förstärktes ytterligare. Stort fokus under året var patientsäkerhetsarbetet och kompetensutveckling av medarbetare. De slutsatser som detta arbete resulterade i, vill Smile gärna dela med sig av, även utanför företaget.

Fokus på patientsäkerhet var utgångspunkten när arbetet med att ta fram en kvalitetsrapport – Smile Report –  påbörjades. Rapporten, som blev något försenad på grund av rådande omständigheter under 2020, utgör en summering av kvalitetsarbetet såväl som prioriterade arbetsområden under 2019.

Smile Report beskriver bland annat Smiles systematiska kvalitetsarbete med den övergripande målsättningen att öka patientsäkerheten och förbättra tandhälsan för patienterna. Rapporten beskriver detta inom flera områden som till exempel kundklagomål, avvikelsehantering, journalkvalitet och kompetensutveckling.

– Smile strävar efter att tillhandahålla högkvalitativ tandvård utan köer vilket kräver konstant utveckling. De som besöker oss har redan höga förväntningar och upplever ofta att vi har korta väntetider, hög tillgänglighet och hög servicegrad. Med denna rapport synliggör vi på ett transparent sätt Smiles systematiska kvalitetsarbete och strävan att bli ännu bättre. Vi tror på öppenhet och att dela våra erfarenheter, både inom och utanför Smile. Genom att dela med oss av vårt arbete och beskriva områden där tandvården kan förbättras, hoppas vi inspirera hela branschen till fortsatt utveckling, säger Lars Armbäck, nationellt odontologiskt ansvarig på Smile Tandvård.

Fokus på medarbetarna

Rapporten visar inte bara Smile Tandvårds syn på patientsäkerhet och kvalitet utan speglar också arbetet med att förstärka sin position som attraktiv arbetsgivare där värderingar och strävan att bygga en stark företagskultur utgör grunden. Under det ovanliga läge som världen, Sverige och även Smile befunnit sig i under våren 2020 har vikten av professionalitet, framåtanda, lösningsorientering och samarbete blivit än mer tydlig.

– För mig personligen har det extraordinära läge vi befunnit oss i under 2020 ytterligare stärkt min tilltro till alla de hängivna, entusiastiska och kompetenta medarbetare vi har inom Smile Tandvård. Dialogen vi har haft internt har gett mig en genuin känsla av optimism och framåtanda, även i de stunder som varit tuffa, säger Malin Schmidt VD på Smile.

Svenskarna och tandvården

I en värld driven av teknik, som rör sig snabbare än någonsin, är det viktigt att fokusera på den mänskliga upplevelsen och relationen mellan människor. Det är den personliga kopplingen som är viktigast för att skapa lojalitet.  I Smile Report delar Smile också med sig av tio insikter om vad som är viktiga faktorer för de som är bosatta i Sverige när de besöker tandvården. Insikterna är slutsatser från en omfattande rapport med både kvalitativa och kvantitativa undersökningar som grund som Smile tillsammans med Colosseum Dental Group och undersökningsföretaget Augur tagit fram. Innehållet baseras på djupintervjuer med fokusgrupper, besök på tandvårdskliniker och enkätfrågor och tandvårdsupplevelsen. Syftet med rapporten är att få insikter i patientupplevelsen och kundresan inom svensk och nordisk tandvård.

För ytterligare information

Susanne Hultén, Marknadschef Smile Tandvård susanne.hulten@smile.se

OM SMILE TANDVÅRD
Smile Tandvård är Sveriges största privata tandvårdskedja med mer än 40 kliniker över hela landet. Fokus ligger på kvalitativ tandvård med hög servicegrad, bra tillgänglighet och kompetenta medarbetare.
Smile Tandvård är en del av Colosseum Dental Group, en ledande europeisk tandvårdskedja som levererar högkvalitativ tandvård. Koncernen består av mer än 300 tandvårdskliniker i åtta länder och har mer än 4 500 medarbetare.

Källa: Smile Tandvård

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev