Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Snabb digital utveckling för Folktandvården VGR under 2020

Den 3 februari presenterade Folktandvården Västra Götaland sin årsredovisning för 2020 i tandvårdsstyrelsen. Trots coronapandemin har Folktandvården lyckats hålla öppet under hela perioden.
– Detta har varit möjligt tack vare en snabb omställning till digitala verktyg och ett stort fokus på att skapa en trygg miljö, både för medarbetare och för patienter, säger Linnea Wall (S), vice ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Coronapandemin har påverkat Folktandvårdens verksamhet på flera sätt. Antalet besök minskade med cirka 160 000 jämfört med 2019. Det är framförallt personer som är 70 år eller äldre som inte har kommit till tandvården och en del uppdrag har inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel uppsökande tandvård. Även antalet sena återbud har ökat.

Bättre tandhälsa bland sexåringar

En stor del av Folktandvårdens uppdrag har dock kunnat genomföras och det finns flera positiva resultat i årsredovisningen. Till exempel har munhälsobedömningar av barn 0-2 år genomförts i huvudsak enligt plan och andelen kariesfria sexåringar har ökat.
– Glädjande nog kan vi även se att tandhälsan bland sexåringar har blivit mer jämlik i Västra Götalandsregionen under året som har gått, vilket var ett av våra mål, säger Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör Folktandvården Västra Götaland.

Digital omställning

Under året har det också skett en snabb omställning till digitala verktyg, så som appen Folktandvården online och vårdmöten på distans.
– Utrustningen för vårdmöten på distans kommer att finnas på kliniker i hela Folktandvården redan under februari 2021. Effekten på längre sikt väntas bli ökad tillgänglighet och kortare köer i specialisttandvården, säger Ann-Charlotte Sundelin.

Fotograf/Källa: Folktandvården Västra Götaland

Relaterat:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev