Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Snabba klipp ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Överläkare Joakim Crafoord har utvecklat programmet vars affärspotential nu förädlas av Flemingsberg Science.

Varje år skrivs cirka 380 000 remisser till röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ungefär hälften av dessa remisser granskas och planeras av röntgenläkare. Arbetet kallas prioritering och innebär att läkaren gör en kort anteckning i journalsystemet. Anteckningen rymmer detaljerade instruktioner till den sjuksköterska som ska utföra undersökningen.

– Varje läkare har sitt eget sätt att formulera sina instruktioner, något som bäddar för missförstånd i kommunikationen med sjuksköterskorna, säger Joakim Crafoord, överläkare, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Standardiserade fraser

Läkarna går igenom ett stort antal prioriteringar varje dag, vilket betyder att de skriver ned liknande formuleringar om och om igen. Ett monotont arbete som gav Joakim Crafoord en idé som kunde underlätta arbetet: en funktion med tydliga, förutbestämda fraser. Standardiserade fraser som kombineras samman kunde både spara tid och minska risken för missförstånd.

– Eftersom jag har en bakgrund som programmerare insåg jag att detta går att göra smartare. Därför byggde jag ett program på min fritid som kompletterar vårt journalsystem.

Idag används programmet ”SnabbaKlipp” vid den datortomografiska avdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det är upp till varje läkare att dra nytta av programmet men inte minst tidsbesparingen gör att det blivit mycket populärt. Kollegan Jan Bohlin, biträdande överläkare vid Röntgenkliniken, börjar och slutar varje arbetspass med prioriteringsarbetet.

– Jag använder programmet dagligen eftersom det sparar så mycket tid. Tid som jag istället kan lägga på att skriva svar på röntgenundersökningarna, vilket kortar ledtiden tills dess att patienten får svar på sin undersökning, säger han.

Undviker missförstånd

En uppskattning ger att tidsbesparingen per remiss blir cirka 30 sekunder, eller försiktigt räknat cirka fem kronor, menar Joakim Crafoord. Den andra mycket tydliga vinsten finns i de standardiserade instruktionerna som skapas inför varje undersökning.

– Utan detta system kan vi i värsta fall råka ut för så stora missförstånd att patienten måste återkallas för en helt ny undersökning. Då handlar det om ganska stora belopp för sjukvården som helhet, och naturligtvis en stor olägenhet för patienterna, säger Joakim Crafoord.

Standardfraserna som används är unika för avdelningen och enkla att förändra vid behov. Programmet rymmer också påminnelsefunktioner och hjälplänkar som ytterligare effektiviserar arbetet.

Internationell affärspotential

SLL Innovation och den medicinsktekniska avdelningen vid sjukhuset har bistått honom för att få programmet godkänt som egentillverkad medicinteknisk produkt. Nu har Flemingsberg Science tagit vid för att förädla idéens fulla affärspotential.

– Visst vore det roligt om fler röntgenkliniker fick tillgång till detta och kunde dra nytta av de fördelar det ger. Själva tekniken med tillgängliga standardfraser har dessutom en större potential. Många andra yrkeskategorier upprepar mönster i sitt arbete vid datorn som kan snabbas upp och standardiseras av programmet, säger Joakim Crafoord.

Affärsarkitekten Martin Löfbom vid Flemingsberg Science ser flera möjliga utvecklingsvägar för applikationen.

– Potentialen är stor eftersom samma arbetssätt för prioriteringar finns i alla Sveriges landsting, och även i flera europeiska länder. Redan idag har vi en erkänt kvalificerad pilotkund i Karolinska Universitetssjukhuset, säger han.

Källa: Flemingsberg Science

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev