Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Nya regler

9 oktober 2018

Socialstyrelsen föreslår nya regler för skönhetsbehandlingar

Kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte ska omfattas av samma regler som andra behandlingar i hälso- och sjukvården. Enbart hälso- och sjukvårdspersonal ska få utföra behandlingarna, och IVO ska stå för tillsynen. Det föreslår Socialstyrelsen som bedömer att regleringen innebär ett stärkt skydd för den enskilde.

Behovet av en tydlig reglering av estetiska behandlingar är stort och patientsäkerheten inom området måste öka. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett vilken typ av estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker.

– Vi har kommit fram till att kirurgiska ingrepp och injektioner kräver medicinsk kompetens eftersom de kan leda till allvarliga skador. För att stärka skyddet för den enskilde anser vi därför att hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska gälla i sin helhet vid dessa behandlingar, säger Louise Follin Johannesson, jurist på Socialstyrelsens rättsavdelning.

Med kirurgiska ingrepp avses operationer, exempelvis fettsugning och ögonlocksförminskningar. Men även ingrepp med implantat såsom bröstförstoring. Exempel på injektioner är behandling med fillers och botulinumtoxin. Gemensamt för de injektioner som kräver medicinsk kompetens är att de minst går igenom hudens alla lager.

Ingreppen får enbart utföras av hälso- och sjukvårdspersonal

Enbart hälso- och sjukvårdspersonal ska få göra kirurgiska ingrepp eller ge injektioner i estetiskt syfte, enligt Socialstyrelsens förslag. Med hälso- och sjukvårdspersonal avses framför allt de som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården eller biträder en legitimerad. Precis som i övrig hälso- och sjukvård är det vårdgivaren, verksamhetschefen och den enskilde hälso- och sjukvårdspersonalen som måste bedöma om han eller hon har den kompetens som krävs.

– Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det inte lämpligt att tillåta personer som saknar medicinsk kompetens och som agerar utanför hälso- och sjukvården att utföra sådana här behandlingar. Vi föreslår därför en ny bestämmelse i patientsäkerhetslagen som begränsar detta, säger Louise Follin Johannesson.

Krav på patientförsäkring för verksamheten

Genom Socialstyrelsens förslag till reglering omfattas även verksamheter som gör kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte av patientskadelagens krav på patientförsäkring.

– Med en patientförsäkring kan patientskadeersättning betalas ut oavsett om patienten kunnat visa att behandlaren vållat skada vilket innebär ett utökat skydd för patienter som genomgår de aktuella behandlingarna, säger Louise Follin Johannesson.

IVO står för tillsynen av verksamheterna

Förslagen skulle innebära att de verksamheter som gör kirurgiska ingrepp eller ger injektioner i estetiskt syfte blir vårdgivare. Tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonalen står de därmed under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och ska anmäla sin verksamhet till vårdgivarregistret.

Verksamheterna skulle bland annat ha skyldighet att ta emot och svara på patienters klagomål och synpunkter, föra patientjournal och ge information enligt patientlagen.

– Vi anser att våra förslag stärker patientsäkerheten. De gör det tydligt, både för patienter och verksamheter, vilket regelverk som faktiskt gäller. Vi bedömer att regleringen skulle medföra att färre skulle skadas till följd av de ingrepp som omfattas av förslaget, säger Bitte Bråstad, enhetschef på Socialstyrelsens rättsavdelning.

Socialstyrelsens förslag i korthet:

  • Kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen genom ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen.
  • Enbart hälso- och sjukvårdspersonal ska yrkesmässigt få göra kirurgiska ingrepp och ge injektioner i estetiskt syfte.
  • Den som genomgår ett kirurgiskt ingrepp eller får injektionsbehandling i estetiskt syfte ska få information om behandlingen och om väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.
  • Socialstyrelsen bedömer att den föreslagna regleringen behöver följas upp.

 

Källa: Pressmeddelande Socialstyrelsen

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev