Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

7 januari 2010

Socialstyrelsen vill ha in fler anmälningar mot tandmaterial

Socialstyrelsen vill skärpa kraven på rapportering av biverkningar från dentala material. En ny rapport ger vid handen att antalet patienter som drabbas av biverkningar är mycket större än vad som hittills framkommit.

Det finns redan i dag en skyldighet att anmäla biverkningar av dentala material, men den fungerar inte som den borde enligt Socialstyrelsen.

– Det anmäls nästan inga biverkningar enligt den här anmälningsskyldigheten, trots att det samtidigt varje år är flera hundra personer som får byta tandfyllningar på grund av reaktioner mot dentala material, säger Socialstyrelsens utredare Urban Göransson.

Ett förslag är att förstärka den anmälningsskyldighet som redan finns för medicintekniska produkter genom att:

  • Göra anmälningsskyldigheten tydligare. Inträffade negativa händelser och tillbud som leder till förlängd vårdtid eller förnyade vårdkontakter för patienten ska anmälas.
  • Allmänheten kan anmäla biverkningar av dentala material till Läkemedelsverket.
  • Läkemedelsverket ska skicka vissa uppgifter (när det gäller anmälningar om dentala material) om patienter och händelser till Socialstyrelsens tandhälsoregister. En sådan registrering gör det möjligt att senare använda data för statistik, uppföljning och forskning.

– Om vården blir bättre på att anmäla tillbud och negativa händelser får vi inte bara en möjlighet att följa biverkningar av dentala material. Dessutom får både tillverkare och Läkemedelsverket bättre förutsättningar att bedriva kvalitetsarbete på det medicintekniska området vilket är bra ur patientsäkerhetssynpunkt, säger Urban Göransson.

Källa: Socialstyrelsen

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev