Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

6 april 2011

Socialstyrelsen yttrar sig om Tredje steget i tandvårdsreformen

Socialstyrelsen ser positivt på förslaget att personer med stora behov av tandvård på grund av sjukdom och funktionsnedsättning erbjuds behandling till rimliga kostnader. Reformförslagets inriktning och ändamål är bra.

Det anser Socialstyrelsen i sitt remissvar om det s.k. Tredje steget i tandvårdsreformen. Däremot är Socialstyrelsen tveksam till de nya regelverk som utredningen föreslår. Detaljerade regler styr redan idag tandvårdens olika ersättningssystem. I och med det nya förslaget finns en risk för att det sammantaget blir komplicerat för tandvårdspersonalen att tillämpa alla olika regler och att administrationen blir alltför omfattande. För patienter och närstående kan det också bli svårt att förstå vad som gäller.

Källa: Socialstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev