Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

1 februari 2014

Socialstyrelsens rapport: Färre tandläkare och fler tandhygienister

Efterfrågan på tandläkare är fortsatt större än tillgången men marknaden är på väg mot balans. Arbetsmarknaden för tandhygienister är till övervägande del i balans. Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårds och tandvårdspersonal.

Inom tandvården har antalet tandläkare och specialisttandläkare sysselsatta i tandvård i förhållande till befolkningen båda minskat med tre procent mellan 2006 och 2011. Antalet tandhygienister har ökat med elva procent sedan 2006.

Socialstyrelsens analys av efterfrågan visar:

  • Arbetslösheten är låg för samtliga personalgrupper.
  • År 2011 hade över 80 procent av alla personalgrupper sysselsättning inom hälso- och sjukvård eller tandvård inom ett år efter avslutad utbildning.
  • Rörligheten mellan länder inom EU- eller EES-området har ökat för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens personalgrupper. De inflyttade är lika många eller något fler än de utflyttade. Det positiva nettoflödet är störst för läkare. Antalet svenska studerande för läkar- och tandläkaryrkena i annat land ökar för varje år.
  • Arbetsmarknadsläget i oktober 2013 kännetecknas liksom tidigare av att efterfrågan överstiger tillgången på många personalgrupper, i synnerhet specialiserade läkare och sjuksköterskor. Fler landsting än tidigare bedömde att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på tandläkare och tandhygienister.

Socialstyrelsen bedömer:

  • Arbetsmarknaden för tandläkare utvecklas mot balans, även om efterfrågan fortfarande överstiger tillgången.
  • Arbetsmarknaden för tandhygienister är övervägande i balans, men de regionala skillnaderna är stora.
  • Efterfrågan överstiger tillgången på läkare, framförallt erfarna läkare och specialistläkare och i synnerhet specialister i allmänmedicin och psykiatri. Läkare utbildade i annat land kommer även framöver att utgöra ett viktigt tillskott till hälso- och sjukvården.

För framtagadet av rapoorten har Socialstyrelsen knutit en referensgrupp för hälso- och sjukvårdsområdet och en referensgrupp för tandvårdsfrågor som båda har bidragit till rapporten. Tandvårdens referensgrupp består av företrädare för Sveriges Folktandvårdsförening, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Tandhygienistförening, Praktikertjänst samt Sveriges Privattandläkarförening.

Källa: Socialstyrelsen

Notera: Rapporten sträcker sig t.o.m. 2011. D.v.s är den mer än två år gammal vid publicering (jan 2014). Eftersläpningen beror enligt Socialstyrelsen på att sysselsättningsdata hämtas genom SCB från Skatteverkets deklarationsdata.

Tag del av hela Nationella planeringsstödet 2014
Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev