Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

20 juni 2012

Socialstyrelsens utredare föreslår ny lag för estetiska behandlingar

Krav på tillstånd för att få utföra estetiska behandlingar och böter eller fängelsestraff för den som bryter mot reglerna. Det är några av förslagen till ny lagstiftning som Socialstyrelsens särskilda utredare i dag presenterar. Även 18-årsgräns för patienter samt ökade krav på information med betänketid och skriftligt medgivande ingår i förslaget.

– Vi tillsatte utredningen för att vi ville öka patientsäkerheten för personer som genomgår estetiska behandlingar, och vi välkomnar en tydligare reglering. Nu kommer vi att mer i detalj studera konsekvenserna innan vi skickar förslaget vidare till regeringen, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

På Socialstyrelsens uppdrag har Karin Lindell, tidigare riksrevisor och generaldirektör för Konsumentverket, sedan i höstas analyserat vilka förändringar som behövs för att öka patienternas säkerhet.

– Skönhetsbranschen är en miljardindustri som ständigt växer och till skillnad från de flesta EU-länder har patienterna i Sverige i dag ett oacceptabelt dåligt rättsskydd, därför föreslår jag en helt ny lagstiftning, säger hon.

Krav på tillstånd

Förslaget rymmer krav på särskilt tillstånd från Socialstyrelsen för den som vill utföra estetiska behandlingar. Vilka behandlingar som bör omfattas av tillståndskravet samt vilken kompetens respektive behandling kräver bör närmare anges av Socialstyrelsen, som också bör inrätta ett register tillgängligt för allmänheten samt ha rätt att återkalla tillstånd från utförare.

– Alla som utför den här typen av behandlingar bör ha ett särskilt tillstånd för att få göra det. Det betyder att Socialstyrelsen inte bara kan kräva att du är läkare, utan också att du har specialistkompetens och erfarenhet av den aktuella behandlingen, säger Karin Lindell.

Ersättning från patientförsäkringen

Undersökningen inför valet av behandling ska i normalfallet genomföras av en läkare eller tandläkare enligt förslaget. Däremot kan även andra än legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal få tillstånd att utföra vissa behandlingar om kompetenskraven uppfylls.

Den som får tillstånd att utföra estetiska behandlingar jämställs oavsett formell utbildning med hälso-och sjukvårdspersonal, och därmed får han eller hon samma ansvar och skyldigheter. Vid skador ska patienter som genomgått en estetisk behandling ha möjlighet att få ekonomisk ersättning från patientförsäkringen på samma sätt som inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

– Det finns risker förknippade med många estetiska ingrepp. Samtidigt har det varit oklart vilket ansvar Socialstyrelsen har haft eftersom patienterna själva har valt att genomgå och betala för behandlingarna. Alla vinner på att definitionen av vad som är hälso- och sjukvård klargörs, liksom hur vi hanterar det som faller utanför, säger Socialstyrelsens tillsynschef Per-Anders Sunesson.

18-årsgräns för behandlingar

I förslaget finns också krav på att den som genomgår en estetisk behandling måste vara minst 18 år. Den som utför behandlingar utan tillstånd eller på minderåriga bör kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Socialstyrelsen bör enligt förslaget ha tillsyn över verksamheterna och personerna som utför estetiska behandlingar. Tillsyn och administration ska finansieras genom avgifter från utförarna. I förslaget finns även regler om patientens rätt till information där krav på skriftligt samtycke och betänketid före behandling införs. Även på lokaler och utrustning ställs krav.

Källa: Socialstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev