Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Lagförslag

15 oktober 2020

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar

Regeringen föreslår att en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska införas. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att stärka skyddet för den enskilde och innebär bland annat att endast läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens ska få utföra skönhetsoperationer.

– Med den nya lagen stärker vi skyddet för individens liv och hälsa. Den som kontaktar en skönhetsklinik ska kunna vara trygg med att personalen har rätt kompetens och att det finns samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården. I dag finns inga sådana krav, och det är inte rimligt sett till de risker som föreligger och hur pass komplicerade vissa ingrepp är, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen föreslår att patientsäkerhetslagen, patientskadelagen och patientdatalagen ska gälla för verksamheter där estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar utförs. Vidare föreslås att verksamheterna ska vara skyldiga att ha patientförsäkring. Den nya lagen innehåller även bestämmelser om att endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp samt att endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska få utföra estetiska injektionsbehandlingar såsom exempelvis botox och fillers.

Regeringen föreslår även krav på betänketid och samtycke samt krav på information till den enskilde. Det föreslås också en åldersgräns på 18 år för att få genomgå behandlingar och ingrepp som omfattas av lagen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska vara ansvarig tillsynsmyndighet och det ska gå att anmäla till IVO om en skada uppstår.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Källa: Regeringskansliet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev