Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

1 februari 2013

Stärkt ställning för patienter med ny patientlag och ökad valfrihet

Patientmaktsutredningen har lagt fram sitt delbetänkande ”Patientlag” (SOU 2013:2) för socialminister Göran Hägglund. Utredningen lämnar bland annat förslag om en ny patientlag, ökad valfrihet för patienter över landstingsgränserna, bättre möjligheter för patienter att få en ”second opinion” samt ett tydligare informationsansvar för staten. Utredningen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Patientlag

Utredningen föreslår en ny lag – patientlagen – som syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Sverige har tidigare inte haft en särskild patientlagstiftning. I och med den nya lagen blir centrala bestämmelser om patientinflytande och krav på hälso- och sjukvården tillgängliga för patienterna på ett helt nytt sätt.

I lagen har samlats bestämmelser om:

 • information till patienter och deras närstående
 • samtycke till hälso- och sjukvård
 • delaktighet
 • val av behandlingsalternativ
 • förnyad medicinsk bedömning (second opinion)
 • fast vårdkontakt och individuell planering
 • tillgänglighet
 • val av utförare
 • personuppgifter och intyg
 • synpunkter, klagomål och patientsäkerhet
 • hälso- och sjukvård till vuxna beslutsoförmögna

I lagen tydliggörs också barnets ställning som patient. Särskilda bestämmelser om barns samtycke till hälso- och sjukvård, information och samverkan med barnets vårdnadshavare regleras för första gången i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Tydligare informationsansvar

Patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och om sin vård och behandling blir tydligare i den nya patientlagen. I lagen regleras på vilket sätt informationen ska anpassas utifrån bl.a. mottagarens ålder, mognad och andra individuella förutsättningar. Den som ger information ska också vara skyldig att försäkra sig om att patienten har begripit informationen.

Utredningen föreslår också att en statlig myndighet ska få ett utpekat ansvar för övergripande information om den nya patientlagen och andra frågor som rör patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Ökad valfrihet

Utredningen föreslår att patienter ska kunna välja utövare inom primärvård och öppen specialiserad vård över landstingsgränserna. Landstingen ska vara skyldiga att ta emot patienter från andra landsting.

”Förslaget kan särskilt underlätta för patienter som bor nära en landstingsgräns och som kanske har närmare till vårdcentralen eller specialistmottagningen i det andra landstinget” säger regeringens särskilda utredare, Johan Assarsson.

Lättare för svårt sjuka att få en ”second opinion”

Sedan 1999 har det funnits en lagreglerad möjlighet för patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning (second opinion). Möjligheten har emellertid varit omgärdad av flera villkor som i praktiken har gjort det mycket svårt för patienter att få en second opinion beviljad. Utredningens förslag innebär att det ska bli lättare för patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada att få en second opinion.

”Möjligheten att få en second opinion kan vara av stor betydelse för en patients tillit till och upplevelse av trygghet i vården” säger Johan Assarsson.

Källa: Statens offentliga utredningar 31/1 2013

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev