Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ledarskap

21 juli 2011

Stelbent Folktandvård riskerar stå utan tandläkare

Folktandvårdens organisation måste bli mer flexibel och medarbetarna få ökat inflytande. Annars hotar tandläkarbrist utanför storstadsområdena, enligt en ny avhandling från Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

Antalet tandläkare minskar i Sverige. Fler går i pension än vad som utbildas, samtidigt som många nyutexaminerade söker sig till den privata våren. Folktandvården får allt svårare att rekrytera personal. På sikt kan det bli svårt för landstingen att upprätthålla en acceptabel tandvård i glesbygden.

– Det är tack vare Folktandvården som det finns tandvård på glesbygden, säger övertandläkare Sven Ordell som arbetar inom Tandvårdsgruppen i landstinget i Östergötland.

Sven Ordell har studerat Folktandvårdens organisation och funnit att den behöver förändras för att möta framtidens behov får både personal och patienter. Dagens byråkratiska och centralstyrda organisation bör brytas upp. Fler beslut behöver föras ned på kliniknivå och de enskilda klinikerna måste få en större frihet att själva utforma sitt arbete.

– Tandläkarna måste få ett ökat medbestämmande och styra över sin egen tid och det är nödvändigt att landstingen har en organisation som fungerar för individen, säger han och menar att tendenserna till stordrift som många chefer inom Folktandvården förordar är olycklig.
– Det minskar möjligheterna för cheferna att finnas på en klinik och vara tillgänglig för sin personal.

Det krävs också att landstingen är tydligare när de definierar uppdraget som tandvårdspersonalen ska utföra.
– Om Folktandvården hyr ut en klinik måste personalen veta vad som förväntas av dem. Deras uppdrag ska preciseras av landstinget.

Det gäller exempelvis barntandvård och vård av särskilt vårdkrävande grupper. Folktandvården har haft stor betydelse för den svenska tandhälsan, inte minst när det gäller barn och ungdomar och Sven Ordell är övertygad om att den även i framtiden kommer att spela en viktig roll, till exempel inom forskningen.

– Vissa saker går inte att genomföra inom den privata vården. Exempelvis lagar vi numera inte små hål utan emaljen stärks med hjälp av fluor och hålet lagar sig själv. För att kunna göra den typen experiment krävs det en stor organisation. Folktandvården har också tillgång till ett unikt forskningsmateriel som jag hoppas utnyttjas mer i framtiden, säger han.

Text: Set Mattsson

Källa: Malmö Högskola

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev