Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

13 december 2012

Stockholmarna medelmåttor när det gäller hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen publicerar nu öppna jämförelser av hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Fokus i rapporten är tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och kost. Stockholms läns landsting har resultat som på de flesta områden ligger i linje med riket som helhet.

Några resultat:

 

Behov av vård:

Andelen invånare som ansett sig vara i behov av läkarvård men avstått är i linje med rikssnitttet och värdet har förbättrats. Under perioden 2008-2011 var det färre som ansåg sig behöva sjukvård men avstod än perioden 2007-2010. När det gäller tandvården ligger länet över rikssnittet men värdet har förbättrats vilket betyder att färre som anser sig behöva tandvård avstår från det.

 

Matvanor:

26% av patienterna diskuterade matvanor vid sitt besök på vårdcentralen, vilket är fler än i riket som helhet. 47% diskuterade matvanor vid sitt besök inom psykiatrin, vilket är lägre än riket som helhet.

 

Levnadsvanor:

Precis som befolkningen i riket som helhet så tycker de flesta stockholmare att det är bra om läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor vid besöket.

 

Tobak:

4,3 procent av kvinnorna röker eller snusar under sin graviditet vilket är näst lägst i landet.

26% av Stockholmarna säger att de diskuterat tobaksvanor med sin läkare eller annan personal på vårdcentralen – det är samma andel som riket som helhet. Inom den psykiatriska vården är det vanligare att stockholmare diskuterar tobaksvanor, 36% hade gjort det vilket är samma som riket som helhet.

 

Alkohol:

20% av Stockholmarna har diskuterat alkoholvanor med sin läkare eller annan vårdpersonal på sin vårdcentral, det är bättre än rikssnittet. Inom psykiatrin är det 57% som diskuterat alkoholvanor med personalen i psykiatrin och det är bättre än rikssnittet.

 

Motion:

37% av patienterna på vårdcentraler har diskuterat motionsvanor på sin vårdcentral och det är bättre än rikssnittet. 56% har diskuterat motionsvanor med personalen inom psykiatrin vilket är lägre än rikssnittet.

 

Förtroende:

Invånarna i Stockholms län har något större förtroende för sin hälso- och sjukvård än genomsnittet i landet. Förtroendet har ökat något mellan de två mätningar som Socialstyrelsen redovisat.

Källa: Stockholms läns landsting

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev