Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

inspektion

5 juni 2024

Stora risker för felutbetalningar av tandvårdsstöd

Utformningen av det statliga tandvårdsstödet innebär stora risker för felaktiga utbetalningar. Försäkringskassans kontrollarbete kan förbättras så att fler fel kan motverkas. Det visar en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Utformning av dagens tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet är utformat för att vårdgivare snabbt ska få ersättning för en del av tandvårdskostnaden som de drar av från patientens pris. Vårdgivarna behöver bara skicka in ett fåtal uppgifter till Försäkringskassan för att få ersättning genom ett automatiskt system.

– De låga kraven på vårdgivarna att skicka in underlag som visar rätt till ersättning och den höga automatiseringsgraden möjliggör felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd, säger Lisa Carlsson, projektledare för granskningen.

Många felaktiga utbetalningar

Försäkringskassan uppskattar att 430 miljoner kronor betalades ut felaktigt 2021, vilket motsvarar 6,3 procent av det utbetalda tandvårdsstödet det året.

Försäkringskassan gör efterhandskontroller men har under de senaste åren fokuserat mest på att upptäcka vårdgivare som avsiktligt missbrukar stödet och på att återkräva stora belopp. Inriktningen har resulterat i höga återkrav per kontroll, men andelen felaktiga utbetalningar har inte minskat totalt.

– En orsak är troligen att kontrollerna i låg grad riktat sig mot de vanligaste felen som är fel med låga belopp och fel som beror på slarv och okunskap. Det gör att de flesta vårdgivare som gör fel inte heller får någon återkoppling som hjälper dem att göra rätt, säger Lisa Carlsson.

Konsekvenser

Konsekvenserna för vårdgivare vid upptäckta fel blir vanligtvis heller inte så stora, utöver att Försäkringskassan återkräver den felaktiga utbetalningen. Handläggningstiderna för kontrollerna är också långa.

– Vi ser i vår granskning att vårdgivare många gånger dröjer med att skicka in de underlag som Försäkringskassan begär i sitt kontrollarbete, samtidigt kan de fortsätta ansöka och få ersättning för tandvård. Vi anser att regeringen bör se över möjligheterna att öka kraven på vilka underlag som vårdgivare lämnar in, både vid ansökan och i samband med kontroll, säger Lisa Carlsson.

Tandvårdsstödet syftar till att ge ekonomiskt stöd till patienter, men patienterna får oftast ingen information från Försäkringskassan om hur vårdgivaren använder deras stöd och när Försäkringskassan upptäckt fel.

– Det innebär att patienter inte har möjlighet att välja bort oseriösa aktörer eller blir uppmärksammade på att de har betalat för mer omfattande vård än vad vårdgivaren dokumenterat, säger Lisa Carlsson.

Förslag till bättring

ISF anser att det därför är viktigt att Försäkringskassan lämnar mer information till patienterna än vad myndigheten gör i dag.

Läs hela rapporten: Utmaningar i kontrollen av tandvårdsstödet. En granskning av Försäkringskassans arbete för att motverka felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd, ISF Rapport 2024:6

Källa: Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev