Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

7 juli 2014

Stort forskningssamarbete för bättre tandhälsa i Region Skåne

Region Skåne delar ut sex miljoner till olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom odontologi. Vid sidan av de odontologiska utbildnings- och forskningsenheterna kommer den kliniska forskningen även att utföras på fältet i samarbete med tandvårdens olika aktörer.

Forskningsprojekten genomförs i ett samarbete mellan Folktandvården Skåne AB, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Privattandläkarna i Skåne.

Åtta projekt ingår

Under året kommer åtta forsknings- och utvecklingsprojekt att få ekonomiskt stöd genom samarbetsorganet Odontologisk Forskning i Region Skåne (OFRS). Det sammanlagda stödet är på sex miljoner kronor för 2014 och går bland annat till ett projekt för att identifiera riskfaktorer för misslyckande med implantatbehandling, en smärtskola för ungdomar med ansiktssmärta och en studie i hur man förebygger och behandlar rotkaries hos äldre personer.

– Intresset för att vara med i forskningssamarbetet har varit stort, totalt kom det in nästan trettio ansökningar av genomgående mycket hög kvalitet, säger Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig på Region Skåne. De projekt vi slutligen valt ut bedömer vi har stor möjlighet att generera positiva resultat för Skånes invånare genom att de skapar förutsättningar för bättre diagnostik, förebyggande vård och behandling.

Studier för att utreda sambanden mellan oral ohälsa och andra sjukdomar

Den aktuella tilldelningen av forskningsmedel är en del av en forskningsplan med målet att minska förekomsten av oral ohälsa hos olika grupper i befolkningen och att identifiera bra behandlingar för äldre samt barn och ungdomar.

Samband mellan orala sjukdomar och allmänhälsan kommer också att bli föremål för studier då man sett att det finns kopplingar mellan oral hälsa och bland annat diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och reumatologiska sjukdomar.

 

Källa: Pressmeddelande

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev