Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

UTBILDNING

27 januari 2022

Stort intresse för ny tandläkarutbildning i Jönköping

Måndagen den 24 januari medverkade lokala riksdagspolitiker, regionråd och andra intressenter på en digital informationsträff om Jönköping Universitys ansökan om tandläkarutbildning och visionen om ett odontologiskt centrum. Bakom träffen stod Jönköping University, Region Jönköpings län och Linköpings universitet.

Under två livesända timmar presenterades den nya gemensamma satsningen som ska bidra till bättre tandvård och tandhälsa i Sverige. Ett trettiotal deltagare fanns med på länk, däribland lokala riksdagspolitiker, regionråd, Jönköpings läns landshövding samt andra lokalt inbjudna intressenter. Projektet syftar bland annat till att på sikt leverera fler utbildade tandläkare till kliniker runt om i hela landet.

– Vi vill tillsammans skapa framtidens tandläkarutbildning och därmed bidra till en ökad folkhälsa genom fler tandläkare. Det finns idag en brist på tandläkare och flera är på väg att gå i pension samtidigt som behovet av tandvård ökar hos en åldrande befolkning och i regionerna. Vi planerar ett unikt utbildningskoncept och ett centrum för odontologi som kommer att bedriva innovativ och praktiknära utbildning, utveckling och forskning i samverkan. Satsningen innebär alltså stora investeringar i ny utbildning, nya forskningslokaler, fler studentboenden och forskande och utbildande personal samt en möjlighet att attrahera viktiga forskningsresurser både nationellt och internationellt till vår region, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Jane Ydman, regiondirektör vid Region Jönköpings län instämmer:
– Det här är en viktig satsning för såväl vår region som de andra regioner som har anslutit sig till projektet. Det är också en viktig satsning för landet i stort, inte minst för våra invånare.


Från vänster: Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län, Agneta Marell, rektor, Jönköping University och Jan-Ingvar Jönsson, rektor, Linköpings universitet efter mötet

Från vänster: Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län, Agneta Marell, rektor, Jönköping University och Jan-Ingvar Jönsson, rektor, Linköpings universitet efter mötet

I satsningen ingår bland annat investeringar i modern digital teknik och nya utbildningssätt där fackhögskolorna inom Jönköping University samverkar med Linköpings universitet. Detta blir den första nya tandläkarutbildningen i Sverige på över 50 år.

– Som rektor för Linköpings universitet är jag övertygad om att vi tillsammans, från LiUs sida via vår medicinska fakultet, kan nå stor framgång i samarbetet och att båda lärosäten kommer att gagnas av att vi får en ny tandläkarutbildning. Våra regioner har till uppgift att främja hälsa och tillgodose en miljon människors hälsa och sjukvård. Tandvården är inget undantag, men faktum är att man inte hör tandvård lika ofta i debatten. Jag tycker att samarbetet med många av landets regioner visar på vikten av att det behövs nya tandläkare och fler tandläkare och att det behövs för att vi ska uppnå en jämlik tandvård, säger Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid Linköpings universitet.

Agneta Marell menar att satsningen främjar en jämlik tandvård. Hon betonar också att den är strategisk från Jönköping Universitys sida:

– Det är en viktig satsning för vår framtid och för vår betydelse inom utbildningssektorn. Den kommer att bidra till att stärka vår akademiska roll, men är också viktig för att vi tillsammans med Linköpings universitet och Region Jönköpings län ska kunna fylla en ännu viktigare roll i kunskapsförsörjningen i regionen och i Sverige, avslutar hon.

Visionen om ett odontologiskt centrum

Vi skapar en nationellt ledande tandläkarutbildning och odontologisk centrumbildning som bedriver innovativ praktiknära utbildning, forskning och utveckling.

Vi samlar odontologi, oral hälsa, medicin och teknik för en gränsöverskridande kunskapsutveckling i samverkan med Sveriges regioner. Detta nära samarbete ger kliniskt skickliga studenter, förutsättningar för en mer jämlik tandvård och driver utvecklingen mot en bättre tandhälsa.

Vi arbetar i nationella och internationella nätverk.

Källa: Jönköping University

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev