Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

UTBILDNING

22 april 2022

Stort intresse i riksdagen för tandläkarutbildningen i Jönköping

Onsdag den 20 april presenterades tandläkarutbildningen i Sveriges riksdag. Ett dussintal ledamöter från olika partier hade kommit, på inbjudan av riksdagsledamöterna Carina Ödebrink (S) och Acko Ankarberg Johansson (KD).

Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län och Agneta Marell, rektor, Jönköping University deltog i presentationen av tandläkarutbildningen för riksdagsledamöterna.

– Vi behöver verkligen lyfta dessa strategiska frågor om att säkra tandläkarförsörjningen i hela landet. Frågorna hänger ihop från nationell, till regional och lokal nivå, och då är detta ett bra sätt att nå de förtroendevalda i hela landet, sa Carina Ödebrink.

– Det här en viktig satsning för att skapa framtida förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare över hela Sverige. Satsningen tillsammans med Linköpings universitet och Region Jönköpings län (RJL) innebär investeringar i ny teknik och ny pedagogik; en ny utbildning, nya forskningslokaler, fler studentboenden och forskande och utbildande personal. Det blir den första nya tandläkarutbildningen i Sverige på över 50 år, sa Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

 

Under rubriken ”Nu skapar vi framtidens tandläkarutbildning” presenterades bland annat vision och bakgrund, framgångsfaktorerna, samverkan mellan lärosäten, regioner och tandvårdskliniker, nyttoeffekterna och de digitala arbetssätten av en delegation bestående av:

  • Agneta Marell, rektor Jönköping University (JU)
  • Jane Ydman, regiondirektör Region Jönköpings län
  • Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör Folktandvården, RJL
  • Marie Ernsth Bravell, vd Hälsohögskolan, JU
  • Ola Norderyd, professor/övertandläkare JU
  • Shariel Sayardoust, universitetslektor/övertandläkare JU.

– Det var väldigt spännande det här, sammanfattade Gunilla Svantorp (S), ordförande i utbildningsutskottet. Det är väldigt positivt att ni har uppfyllt det som Universitetskanslersämbetet slog ned på tidigare. Projektet är väldigt bra, vi behöver mer sådant här.

Anders W Jonsson, gruppledare för Centerpartiet, lyssnade också på presentationerna.

– Jag har hört mycket om detta tidigare, och tycker det är väldigt intressant och lovvärt att man vill lösa problemet över hela landet.

Han, liksom andra ledamöter, fick även svar på sina frågor som handlade om att studenterna är på plats i olika regioner i hela 150 dagar och därmed slipper att pendla fram och tillbaka mellan utbildning och praktikplats. De fick också information om fördelarna med upplägget, så som att studenterna får träffa vanliga patienter, att flera regioner planerar att förlägga praktiken på mindre orter snarare än i storstäderna, samt att rekryteringen av disputerade lärare kommer att göras inte minst från Odontologiska Institutionen där det finns en unik kompetens samlad.

Två departement fick höra mer om satsningen

Tidigare på dagen hade delegationen dessutom möte med tjänstemän från utbildnings- och socialdepartementen.

– Det var också ett jättebra möte. En tjänsteman sammanfattade mötet med att vi hade lyckats adressera alla viktiga frågor. Bland annat lyfte vi frågor och information om tandvårdens utmaningar i landet när det gäller kompetensförsörjning och kompetensbrist, tandläkarstudenters feedback att dagens utbildningar har för lite klinisk träning, och de befintliga lärosätenas oro för lärarförsörjningen. Här kunde vi tydligt beskriva att vi kommer att försörja oss själva via Odontologiska Institutionen, sa regiondirektör Jane Ydman.

Att mötena i Stockholm tjänat sina syften väl kan illustreras med riksdagsledamot Jakob Olofsgårds (L) sammanfattning:

”Framtidens tandläkarutbildning i Jönköping löser tandläkarbristen i hela landet!”

Ansökan om en ny tandläkarutbildning skickades in till UKÄ i mars 2022 och nu inväntas vidare besked under hösten.

Källa: Jönköping University

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev