Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Vidareutbildning

14 februari 2024

Striden om vidareutbildningen- eget ansvar eller statens?

Varje tandläkare ser sin fortbildning som ett livslångt lärande för ett gott patientomhändertagande och en trygg yrkesroll. Varje tandläkare måste följa med i den odontologiska utvecklingen för att bibehålla och utveckla sin yrkeskompetens.

Ja, alla skriver väl under på dessa rader, som är hämtade från Svenska Tandläkarförbundets policydokument.

Men vems ansvar är det egentligen att se till att tandläkare och andra inom vården vidareutbildar sig och följer med i utvecklingen? Är det den individuelle tandläkaren eller är det samhällets uppgift?  Här blottas en  konflikt med rötter hela vägen tillbaka till antikens grekiska filosofer.

Många tandläkare idag är av uppfattningen att i fall det är upp till individen, så håller det inte.

Ivan Rosengren, chef för PTJ:s utbildningsalternativ PTJ Exklusivt pekar på att utbildning som alla borde genomgå, är idag något som sker på eget initiativ. Vidareutbildning borde vara obligatoriskt.

– Som det är idag kan en tandläkare gå 40 eller 50 år utan att behöva gå en enda utbildning. Det är för dåligt, sa Ivan Rosengren, i en intervju till Dental24 2021.

Sveriges nuvarande regering tycks bara inne på samma linje. I oktober 2023 tillsatte regeringen en utredning som skall ”bedöma om det är lämpligt att införa krav på att möjliggöra kontinuerlig fortbildning” samt ”föreslå hur sådana krav kan införas”.

Kanske blir det ett poängsystem liknande det som redan  finns i Norge.

För de individer som vill utbilda sig saknas inte utbud eller alternativ. Organisationer som Tandläkarförbundet Praktikertjänst och SFOP anordnar kurser.  Utbildningsföretag som Dentanet, Tandakademin och Dawson Academy erbjuder kurser. Industrin arrangerar kurser – som kan vara mer eller mindre subventionerade eller sponsrade. Det finns helgkurser, kvällskurser, Zoom-kurser och kursresor.

Många kursgivare upplevde ett tapp under epidemin. Lågkonjunkturen fick många kursgivare att ställa in kurser. Vidareutbildning tycks vara något som arbetsgivare drar in på i dåliga tider, privata såväl som offentliga.

En annorlunda kursgivare är SACD, som grundades av idéellt arbetande tandläkare och tandtekniker, som själva ville få bättre vidareutbildning.

– Utbildning är viktigt. Det är viktigt för våra patienter, säger Patrik Bargiel, som är president för SACD.

– Vi kan inte stå där vi var för tio, tjugo år sedan och tro att de behandlingar vi gjorde då fortfarande är de som är bäst för patienterna idag. Vi måste hålla oss uppdaterad med ny forskning, nya behandlingsmetoder och material. Jag förväntar mig det när jag exempelvis går till läkaren,  att han eller hon är uppdaterad, med nya rön. Jag tycker att våra patienter ska kunna förvänta sig detsamma av oss.

Socrates. 469 f.Kr – 399 f.Kr.

Frågan om individens ansvar kontra samhällets när det gäller utbildning och skolning går långt tillbaka i historien, redan de gamla grekerna tvistade om snarlika frågor.

Den kände antike filosofen Sokrates såg på utbildning från individens perspektiv. Man bör inte tvinga på en elev främmande tankar. Det bästa är när eleven blir upplyst, efter att ha förstått syftet och sammanhanget.

Platon, lärjunge åt Sokrates, såg till samhällets bästa. Han förespråkade ett målmedvetet utbildningssystem för att ta fram den kompetens som staten behövde. På Platons tid föddes man in i ett stånd och behövde lämplig utbildning för att fulländas i det yrke man var född till. Platon syftade på ledare, militärer och handelsmän.

Kanske fick vi den bästa situationen ifall Platon drog upp de stora riktlinjerna och ifall Sokrates var lärare?

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev