Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

1 februari 2012

Svårt att rekrytera läkare, tandläkare, barnmorskor och vissa medicinska specialister

Socialstyrelsen slår fast: Det är fortfarande svårt att rekrytera läkare och tandläkare i stora delar av Sverige. I synnerhet saknas det specialistläkare med vissa kompetenser, men även specialistsjuksköterskor. Efterfrågan på barnmorskor är också större än tillgången på många håll i landet.

Det visar årets analyserande rapport från Socialstyrelsen om tillgång och efterfrågan på vissa yrkesgrupper i hälso- och sjukvården och tandvården. Samtidigt publicerar Socialstyrelsen också en rapport med fördjupad statistik om tillgången på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor.

Tillgången på läkare och barnmorskor ökade mellan år 1995 och 2009. En stor efterfrågan gör att det ändå är svårt att rekrytera i dessa grupper.

– Men bilden är inte enhetlig över landet, säger utredaren Charlotta Bjerhem. Rekryteringsmöjligheterna kan variera både beroende på verksamhet och geografiskt läge.

Tillgången på tandläkare har däremot minskat de senaste femton åren.

Rekryteringssvårigheterna är störst utanför de större orterna.

Svårigheterna att rekrytera läkare är särskilt tydliga i vissa specialiteter, trots att tillgången på specialistläkare ökat. När det gäller specialiteter med rekryteringsproblem nämnde landstingen oftast psykiatri, radiologi/bild- och funktionsmedicin samt allmänmedicin i Socialstyrelsens arbetsmarknadsenkät.

Tandhygienisternas arbetsmarknad är i balans.

Tandhygienister har haft den största tillgångsökningen av de undersökta yrkesgrupperna, antalet per 100 000 invånare steg med 68 procent mellan 1995 och 2009.

För sjuksköterskor bedömer Socialstyrelsen också att arbetsmarknaden är i balans, även om fler landsting än tidigare rapporterar svårigheter att rekrytera. Inom vissa specialiteter bland sjuksköterskorna är det dock generellt svårt att rekrytera personal, främst gäller det operation och psykiatri.

Den fördjupade statistiken om specialist- och röntgensjuksköterskor visar att tillgången på sjuksköterskor med specialistkompetens fortsätter att minska. Andelen sjuksköterskor i vården som har specialistutbildning har minskat från 65 procent 1995 till 48 procent 2009. Samtidigt har antalet nyutexaminerade specialistsjuksköterskor de senaste fyra åren varit det högsta sedan mitten av 1990-talet.

En motsvarande statistikrapport om tillgången på specialistläkare publiceras senare under våren 2012. Socialstyrelsen har tidigare också publicerat en rapport med fördjupad statistik om tillgången på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare. Statistikrapporterna ingår i underlaget till den nu publicerade analyserande rapporten.

Källa: Socialstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev