Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

12 november 2013

Svensk Tandräddning – ny insamlingsstiftelse för behövande som hamnat utanför tandvårdssystemet

OBS! Gammal artikel: Svensk Tandräddning har upphört.

En ny rikstäckande insamlingsstiftelse Svensk Tandräddning vänder sig till de många svenskar som inte har råd att gå till tandläkaren inom ramen för det nuvarande tandvårdsstödet. Genom bidrag från företag och privatpersoner hoppas stiftelsen kunna hjälpa medmänniskor till en värdig och god munhälsa.

 

Bakom idén står Christer och Marcus Dagnelid, båda tandläkare och specialister i protetik, som tidigare varit engagerade i liknande hjälpinsatser via Göteborgs Räddningsmission.

–  Ambitionen med insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning är att nå ut över hela Sverige och att kunna hjälpa fler, inte bara lokalt i Göteborg, säger Marcus Dagnelid, en av initiativtagarna till stiftelsen Svensk Tandräddning.

 

Över 20% av Sveriges befolkning går inte till tandläkaren

Försäkringskassan har nyligen i en utredning ”När tänderna får vänta” visat att över 20 % av Sveriges befolkning inte har råd att underhålla sin tandhälsa.

Dålig tandstatus, ofta med svår tandvärk, påverkar den allmänna hälsan och kan på sikt leda till ett fysiskt och psykiskt handikapp. Detta är något som Lena Sjöstrand, en av de patienter som fått hjälp av tandläkare Marcus Dagnelid genom samarbetet med Göteborgs räddningsmission, känner igen sig i.

–  Jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om jag inte hade fått mina nya tänder. Jag har fått en helt ny självkänsla, och det känns som att jag har fått tillbaka en kroppsdel. Det är fantastiskt att kunna äta ordentligt – att kunna tugga all mat.

Det som var värst var skammen över att se hemsk ut i munnen. Jag vågade inte leva utan isolerade mig från omvärlden. Under den tiden jag hade tandprotes, sjönk hela ansiktet ihop varje gång jag tog ut den. Jag kände mig som en gammal gumma, och tänkte att jag aldrig skulle kunna hitta en man; ha en relation. Självkänslan var verkligen i botten.

 

Hur fungerar det?

Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel främja ökade besök till tandvården av unga personer, låginkomsttagare, lågutbildade, utlandsfödda och ensamstående som är i behov av tandvård men som saknar ekonomisk möjlighet att besöka tandvården. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser.

 

Sökande

Den sökande beskriver sin tandhälsa och sin ekonomiska situation i ett brev. Därefter kallas man till en kostnadsfri undersökning för bedömning av behandlingsbehov och en kostnadsberäkning. Stiftelsens styrelse och anknutna specialisttandläkare tar sedan beslut om vilka åtgärder som man ska gå vidare med. De anknutna specialisttandläkarna är verksamma inom de odontologiska områdena oral protetik, endodonti, oral kirurgi, parodontologi, ortodonti och klinisk bettfysiologi.

 

Tandläkare

Som tandläkare, hur gör man för att få en behandling godkänd av Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning? Tandläkaren skickar in behandlingsbedömning, röntgenbilder, kliniska foto och ett kostnadsförslag enligt försäkringskassans referensprislista till stiftelsen. Stiftelsens styrelse tar sedan beslut om åtgärd.

 

Eget 90-konto

Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning har ett så kallat 90-konto, vilket innebär att den är godkänd av Svensk Insamlingskontroll. Via kontot kan privatpersoner och företag skänka bidrag till verksamheten.

 

Postgiro:          900348-4 (upphört)

Bankgiro:         900-3484 (upphört)

 

 

Källa: Pressmeddelande Svensk Tandräddning

 

Presskonferens hålls i samband med Odontologiska Riksstämman i Stockholmsmässans presscenter fredagen den 15 november 2013 kl 10:30

Christer och Marcus Dagnelid finns även i Stockholm 14-15 november i samband med Odontologiska Riksstämman.

 

Relaterat material:

Om 90-konton: Svensk Insamlingskontroll

 

Övriga källor:

Riksrevisionens granskning: – Tandvårdsreformen 2008 – når den alla?

SR/Socialförvaltningen/Patient/Debatt: Har inte råd att gå till tandläkaren?

Tandläkartidningen: – Stödpengar går till de minst behövande (okt 2013)

Riksdagen: – Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev