Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Svensk tandvård 2023

14 december 2023

Svensk tandvård – en fråga om var man bor

Hurdan är svensk tandvård av idag? Det beror lite på var man bor. Statistiken tecknar en bild av en tandvård med stora regionala skillnader.

Bäst tandhälsa

Stockholm

Det finns givetvis många sätt att beräkna tandhälsa. Ett mått är antalet tänder som finns kvar i mun på de äldre. En stockholmare i åldersgruppen 70 – 74 år har i genomsnitt 10 tänder kvar. Det är tre fler än hos samma grupp i län som Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten och Västerbotten.

Sämst upplevd tandhälsa:

Norrbotten

Vad tycker patienterna själva om sin tandhälsa om man frågar dem? I Halland tycker över 78 procent av de tillfrågade att deras tandhälsa är god. Nivåerna avviker inte så mycket från region till region. Lägst andel nöjda patienter fanns i Norrbotten: 68,7 procent.

Lägst priser för tandvård:

Västerbotten

Beräknat på ett genomsnitt av både privat och offentlig tandvård, återfinns de lägsta priserna i Västerbotten. Beräkningen bygger på hur mycket priserna i en region avviker från referenspriserna enligt det statliga tandvårdsstödet. Jämtland har de sammantaget högsta priserna. Det är Jämtlands dyra privata tandvård som drar upp snittpriserna. Den som besöker en privat tandläkare i Jämtland får räkna med att betala ett pris som i snitt ligger 35 procent över referenspriset. Folktandvården i Västmanland har som enda region i Sverige priser helt i nivå med referenspriset. Folktandvården i Blekinge å sin sida har en prisnivå som är högre eller lika med den privata tandvårdens nivå i tio svenska regioner.

Flest antal nya mottagningar:

Västmanland

Det blir färre och färre tandläkarmottagningar i Sverige. De mindre enmans-mottagningarna fasas ut. Mottagningar köps upp och slås samman. Mellan 2019 – 2022 försvann 455 mottagningar. 167 av dem försvann i Skåne. Endast Västmanland rapporterade en ökning i antalet mottagningar, med fem fler.

Mest tandvårdspersonal per capita:

Värmland

Med 70 tandläkare per 100 000 och lika många tandhygienister har Värmland högst andel kvalificerad tandvårdspersonal i förhållande till befolkningen. Västerbotten ligger tätt efter med 69,5.
Det är Värmlands många tandhygienister som ger det höga snittet. I Värmland har man över tre gånger så många tandhygienister per capita som man har på Gotland. Flest tandläkare per capita finns i Stockholm, lägst antal tandläkare per capita finns i Gävleborg.

Högst konsumtion av tandvård i förhållande till befolkningsandel:

Stockholm

”Förhållandet mellan andelen tandvårdskonsumtion och andelen av befolkningen som bor i respektive region är relativt jämnt, med undantag för Stockholm”, skriver TLV i sin rapport Uppföljning av tandvårdsmarknaden mellan 2019 och 2022, som publicerades i november.

Region Stockholms 23 procent av populationen konsumerar 26 procent av den stödberättigade tandvården. Det beror bland annat på den stora tillgängligheten på tandvård i Stockholm. Ett liknande mått är besöksfrekvens i förhållande till befolkning. Högst besöksfrekvens i förhållande till befolkning återfanns i Kronobergs län. Lägst besöksfrekvens återfanns i Norrbotten.

Bäst utveckling för privat tandvård:

Norrbotten

Privat tandvård har utvecklats kraftigt i Norrbotten. 2012 gick 40  procent av Norrbottens vuxna befolkning till en privat tandläkare. Tio år senare är andelen 70 procent, en av de högsta andelarna i landet. Det beror i mångt och mycket på Folktandvårdens problem i samma region. Folktandvården har haft stora problem att bedriva verksamhet i Norrbotten, vilket lämnat marknaden öppen för privata intressen.

KÄLLOR & LÄSTIPS

TLV – Uppföljning av tandvårdsmarknaden mellan 2019 och 2022 

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2022.

Privattandläkarna Branschrapport 2023

Värmlands vapen

Värmlands vapensköld skapad av Leonid 2

 

 

 

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev