Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Post Covid

21 september 2023

Så har svensk tandvård förändrats efter pandemin

Covid-19 pandemin chockade hela världen. Sverige lamslogs och tandvården med den. Det blev många drastiska förändringar på alla nivåer. Idag kan vi se tillbaka på de kaotiska två åren med perspektiv. Hur har svensk tandvård förändrats av pandemin?

Utbrottet startade i den kinesiska staden Wuhan i december 2019. Den snabba spridningen, och den höga dödligheten var något nytt. Första kvartalet 2020 slog viruset till med full kraft i Sverige och övriga Europa. I början är stämningen panikartad. Svenska myndigheter uppmanar alla – särskilt de äldre – att hålla distans och att hålla sig hemma. Många samhällsfunktioner och näringar drabbas. Så även tandvården. Snart står det klart att svenskarna ställer in sina tandvårdsbesök. Runt 60 procent av alla vuxenbesök ställs in i mars och april jämfört med samma period 2019.

Folktandvården stänger ned

Privattandläkarna tappar kunder och lider ekonomiskt. Folktandvården överlämnar material till sjukvården, vilket framkallar en brist på material hos dem själva. Redan hårt drabbade av personalbrist, samt ställda inför risken att bidra till smittspridning väljer Folktandvården att begränsa verksamheten. I regionerna Skåne, Stockholm, Uppsala, Kalmar, Värmland och Dalarna stänger Folktandvården ned, bortsett från vissa akuta fall. Praktikertjänst permitterar anställda inom tandvårdens yrken. Samtliga tandvårdskedjor får inkomstbortfall och permitterar anställda. En hårt drabbad kedja är Oral Care, vars avdelning för tandvård i hemmet får ett inkomstbortfall på hela 95 procent under våren 2020.

Distansundervisning och distanskonsultation

Sveriges universitet inför distansundervisning. Eleverna på tandläkarhögskolorna i Malmö, Göteborg och Umeå får lära sig om implantat och distanser på distans. Flera evenemang, kurser och konferenser ställs in. Senare på hösten ställs även den fysiska Riksstämman in.

Under sommaren 2020 sjunker antalet smittade tillfälligt.  Viruset tycks ha svårt att spridas under sommaren.
Det dyker upp många initiativ för digital distanstandvård. I augusti inför exempelvis Västra Götalands-regionen en app för videosamtal där patienten kan få direktkontakt med en tandläkare via smartphone eller dator. “Det är en väldig trygghet i pandemitider”, säger de ansvariga bakom projektet.

Redan under hösten 2020 börjar Folktandvården i de olika regionerna att skala upp verksamheten. Under 2021 anpassar sig  samhället. Samtidigt är många trötta på restriktionerna. När en yogafestival i  Ängsbacka struntar i restriktionerna, resulterar det i över 500 smittade sommaren 2021. Under 2022 börjar saker och ting så sakta återgå det normala.

Ingen smittad av en tandläkare, hygienist eller syrra

Dåvarande kvalitetsansvarig på Praktikertjänst, Anders Jonsson, sa i maj 2020 till Dental24 att risken är liten att bli smittad på en svensk tandläkarmottagning. Det visar sig att han får rätt. Det finns inget konstaterat fall där en patient smittats med covid av en tandläkare eller annan personal på mottagningen. Tandvården har redan effektiva rutiner för hygien. Tandvårdspersonal har inte tidigare visat upp ökad sjuklighet i infektioner. Detta bekräftas från en studie från Italien, en av de hårdast drabbade länderna i Europa. Det är patientens resa till kliniken eller möjligen sittningen i väntrummet som kan vara riskabel.

Inga gyllene år för tandtekniker

Tandtekniker upplevde en tydlig ordernedgång första halvåret 2020. Och 2021 var inte heller ett bra år. Men inget labb gick i konkurs som en direkt följd av pandemin, sa Olle Sahlin, ordförande i Sveriges Tandtekniker­förbund i en intervju i Tandläkartidningen.

Få konkurser till syvende og sist

Sju procent av Privattandläkarnas medlemmar uppgav i en medlemsenkät från augusti 2020 att de antingen riskerade konkurs, nedläggning eller rekonstruktion på grund av pandemin. Riktigt så illa blev det inte, kan man konstatera drygt tre år senare.

– Själva pandemin orsakade inte särskilt många konkurser för privata tandläkare, säger Lars Olsson, Näringspolitisk chef på Privattandläkarna.
– De stödpaket från regeringen som kom, men även privattandläkarnas egna åtgärder, gjorde att de flesta klarade sig.
– Privat tandvård och tandvård i allmänhet har alltid högt förtroende i svenskt kvalitetsindex. Under pandemin var förtroendet extra högt, och det tycker jag visar att vi klarade pandemin.

Flykt från Folktandvården

Enligt statistik från Försäkringskassan flyttade patienter från Folktandvården till den privata tandvården. Det totala antalet besök och åtgärder för hela tandvården hade under 2022 inte nått upp till 2019 års nivå, och det är Folktandvården som står för tappet. De privata var förbi covid-svackan år 2022.

Skillnaderna var stora mellan olika regioner. I Norrbotten hade besöken hos Folktandvården halverats år 2022, jämfört med 2019. Samtidigt steg besöken hos privat tandvård i samma region med tio procent. Första kvartalet 2023 sågs en ökning i besök med fem procent totalt inom den privata tandvården, medan Folktandvården låg kvar på 20 procent färre besök jämfört med 2019. I samtliga regioner i Sverige – utom Värmland – hade Folktandvården färre besökare första kvartalet 2023 jämfört med 2019. Privattandvården hade fler besökare i 17 av 21 regioner.

SÅ HAR TANDVÅRDEN ÄNDRATS
Fler digitala möten. Videokonferenser slog igenom stort under pandemin. Patienter blev undersökta i WhatsApp, Zoom, Teams, Google Meet och kurser genomfördes digitalt.

Patientflöde mot privat tandvård.
Många lämnade en hårt pressad Folktandvård för privat tandvård.

Synen på hygien och munskydd
Idag är vi allmänt mer noggranna med spritning och munskydd, samt inte minst vilken typ av munskydd vi använder. Ett munskydd är inte bara ett munskydd, fick vi lära oss under pandemin.

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev