Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kvalitet

16 maj 2013

Svenskt Näringsliv: Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

I kölvattnet av de vård- och skatteskandaler som uppmärksammats den senaste tiden i privata välfärdsföretag har Svenskt Näringslivs styrelse satt ihop Expertgruppen för kvalitetsfrågor. Gruppen som består av industriledare, forskare och representanter från tjänsteföretag inom välfärden, fick i uppdrag att ta ett samlat grepp kring kvalitetskriterier och kvalitetsredovisning i välfärdsföretagen.

I rapporten ”Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg” lägger nu expertgruppen med bl.a. Carola Lemne, vd och koncernchef Praktikertjänst AB fram sina rekommendationer. De lyfter fram att det övergripande målet för företag som verkar inom vård, skola och omsorg måste vara att sätta kvaliteten i första rummet.

Expertgruppen föreslår att stat, kommuner och landsting bör fokusera mer på kundnöjdhet och kvalitet vid upphandlingar. De rekommenderar även att alla utförare, varje år, ska göra ett kvalitetsbokslut med fokus på brukare, personal, ledarskap och verksamhet.

 

Expertgruppen föreslår även att:

 • Staten inför ett starkare konsumentskydd för välfärdstjänsterna.
 • Svenskt Näringsliv, tillsammans med branschorganisationerna, samt stat och SKL skapar oberoende nationella sajter där allmänheten kan få information om kvalitén inom vård, skola och omsorg.
 • Kommuner och landsting ska redovisa de ersättningsmodeller och ersättningsnivåer vid upphandlingar och i kundvalssystem.
 • Friskolorna riksförbund och vårdföretagarna bör utarbeta branschstandarder tillsammans med offentliga och ideella aktörer.
 • Inrätta en instans som kan ta emot information om allvarliga kvalitetsbrister hos enskilda utförare.

En gemensam värdegrund:

 • God kvalitet är en förutsättning för välfärdsföretagens existens
 • Att varje dag leverera god kvalitet skapar förtroende
 • Normer och värderingar i det lokala ledarskapet är en kritisk faktor för att nå hög kvalitet
 • Kundernas förväntningar styr kvaliteten
 • Drivkrafterna för god kvalitet inom vård, skola och omsorg behöver stärkas
 • Att mäta kvalitet inom välfärdens tjänster sker genom att mäta resultatet av verksamheten i kombination med kundernas upplevda kvalitet
 • Kvaliteten inom vård, skola och omsorg behöver följas upp av en oberoende partAllmänheten ska enkelt kunna ta del av kvalitetsresultaten
 • Resultaten ska redovisas på ett likartat, lättillgängligt och transparent sätt för att underlätta den enskildes val
 • Företagen inom vård, skola och omsorg bör arbeta för att sätta branschstandarder för god kvalitet, i samarbete med övriga aktörer där det är tillämpligt
Källa: Svenskt Näringsliv

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev