Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Digitalisering

17 mars 2021

Sverige – världsbäst på digital tandvård redan år 2025?

Digitaliseringen förändrar nästan allt. Den digitaliseringsvåg som just nu sveper in i vår vardag lämnar tydliga spår. På kort tid har vi sett hur kontanter nästan försvunnit, hur bankärenden görs mest på nätet, digitala möten och hur ljud och bild streamas on demand. Tandvården är redan full av tillämpningar av denna tekniska utveckling. Här kan du läsa mer om vad som är på gång.

CAD/CAM & Administrativa rutiner

Två exempel är CAD-CAM och digitalisering av administrativa rutiner. CAD-CAM effektiviserar produktionsprocesserna genom minskande transporter, högre kvalitet och billigare tillverkning. Helautomatiska administrativa rutiner förenklar vardagen och tillvaratar samtidigt användbar information i till exempel kvalitetsregister för forskning och utveckling.

Patientjournaler blir mer tillgängliga för både patienter och vårdpersonal.  En stor del av denna utveckling ligger på journalsystemleverantörerna men också på de som dagligen använder dessa system, det vill säga professionen inom tandvården.

Om fyra år skall Sverige vara bäst i världen på e-hälsa

Sveriges tandvård är ganska långt framme inom digitalisering. Men vi skall bli ännu bättre. Vi skall bli bäst i världen. Detta är svenska politikers vision. Det fastslogs 2018, i en handlingsplan som utarbetats av staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

Tandvården är också en del av visionen. Det framkom i den över 900 sidor offentliga utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”, som publicerades i mars.

Utredarna har en positiv syn på digitalisering. Digital teknik ger tandvården bättre möjligheter att administrera, dokumentera och rapportera men även att diagnosticera, terapiplanera, producera protetik och att visualisera för patienten vilken behandling som kan utföras.

Mer tillgänglig och mer kostnadseffektiv

Ett område som särskilt nämns är konsultation på distans. Den kan göra tandvården mer tillgänglig för patienten och mer kostnadseffektiv för vårdgivaren. Särskilt med tanke på att specialister är svåra att rekrytera.

Men utredarna medger även att investeringar i digital teknik är kostsamma. Utredningen tror på gemensamma initiativ och lösningar med flera vårdgivare som kan koncentrera resurserna och utrusta vissa kliniker med modern digital teknik. Utredarna skriver också att utvecklingsarbete för en ökad digitalisering av tandvården behöver stöttas och stimuleras från statens sida.

Visioner och planer

I Sverige känner vi igen den här typen av visioner. LO vill att Sverige skall bli ”världens mest jämlika land igen”. Stefan Löfven fastslog 2013 att Sverige skulle ha ”EU:s lägsta arbetslöshet 2020”. För några år sedan drev LRF visionen att Sverige var ”på väg mot världens renaste jordbruk”.

Utmaningen idag är kanske snarare att ha tillgång till rätt kompetens, teknisk förståelse och erfarenhet. Ovilja samt att skapa motivation till förändring och att prova nya saker kan också vara en utmaning. Detta ingår i den lärande processen men är kanske inte helt naturligt för till exempel en tandläkare som vanligtvis behöver tillämpa väl beprövade rutiner, instruktioner och protokoll i sitt dagliga arbete.

När det gäller digital utveckling måste man tillåta sig att göra fel ibland. Fråga bara vår Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Ygeman har ett dokumenterat datorintresse sedan ungdomen, men är också känd för att ha mist jobbet efter IT-skandalen på Transportstyrelsen 2017.

Digitalisering är det få i den vuxna befolkningen som har lärt sig i skolan eller på kurs. Hur har du själv lärt dig att använda en persondator?

/Dental24

Text: Esbjörn Börjesson/Per Ahlberg

Relaterat:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev