Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Personnytt

7 december 2011

Sveriges Tandteknikerförbund: Satsningar på patientkampanj, utbildning och legitimation med ny ordförande

Dental24 kontaktade Sveriges Tandteknikerförbunds nyutnämnda ordförande Olle Sahlin för att få lite information om förbundets planer framöver.

Olle_Sahlin

Olle Sahlin

Olle är ny ordförande för Sveriges Tandteknikerförbund, kommer från Stockholm och är ägare till Olle Sahlins Tandtekniska AB. Tidigare var han kretsordförande i Östra kretsen och har under lång tid också varit styrelseledamot i Sveriges Tandteknikerförbund.

Vad blir viktigast för dig i din nya roll som ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund?

 

På kort sikt gäller att det sjösatta förbundets kampanj om svensk tandteknik som riktar sig till patienter. På lång sikt handlar det om att värva fler medlemmar till förbundet, att erbjuda vidareutbildning och stärka förbundets kvalitetssäkring. Förhoppningsvis kommer också förbundets ansökan om legitimation att bli verklighet.

 

 

Situationen för en del tandtekniska labb är ganska svår just nu. Hur agerar förbundet för att underlätta situationen?

 

Kampanjen för svensk tandteknik är en viktig pusselbit som bl.a. framhåller den generösa tandvårdsreformen. Vi skall också öka vårt samarbete med tandläkarna för att få en bra dialog kring protetik och patienternas önskemål. Vi kan också stödja våra medlemmar genom företagsutbildning, stötta samarbete mellan olika laboratorier och visa på investeringar i ny teknik samt de exportmöjligheter som finns.

 

 

Hur skall Tandteknikerförbundet kunna öka anslutningen bland svenska tandtekniker och växa som organisation?

 

Genom att leverera en produkt som ökar konkurrenskraften hos våra medlemmar. Här gäller det att visa på de politiska frågor vi driver, t.ex. undantag från lagen om offentlig upphandling (LOU), legitimation, vidareutbildning samt att förstärka den regionala organisationen. Vi ser också över förutsättningar att skapa en egen mässa för tandtekniker och att årligen arrangera Tandteknikerdagen.

 

 

Hur kan samarbetet mellan tandtekniker och tandläkare förbättras ytterligare?

 

Tillsammans med tandläkarna inom folktandvården driver vi kampen om ett undantag från LOU så att tandläkarna får ett avgörande inflytande på vilka tandtekniska laboratorier de vill arbeta tillsammans med. Att tillsammans visa på de goda exemplen på samarbete som leder till nöjda patienter. Sedan något år tillbaka finns också en etablerad samverkansgrupp mellan tandläkarna, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor. Det var Privattandläkarna som tog detta initiativ. Gemensamma utbildningar är också en god sak.

 

I era mål ingår att få fram en professor i tandteknik – har det lyckats?

Än så länge har vi ingen professor i tandteknik men målet kvarstår. Vi har en tandtekniker som blivit doktor i tandteknik. Hon heter Anna Persson och arbetar idag på Nobel Biocare. Universitetsutbildning om tre år för tandtekniker sker idag på fyra lärosäten i Sverige. Dessa utbildningar är samlokaliserade med tandläkarnas utbildning. På dessa fyra utbildningsplatser finns idag tre doktorander som är tandtekniker och ytterligare ett antal tandtekniker som läser ett fjärde år till magister/masterexamen.

 

 

Kina-importen har ju varit ett hett ämne den senaste tiden. Vad gör förbundet för att stärka ställningen för den svensktillverkade tandprotetiken?

Kampanjen för svensk tandteknik kommer att visa på våra styrkor inom tandteknik. Europeiska lobbyorganisation Feppd ska också driva en kampanj på EU-nivå för att marknadsföra laboratorier inom EU. Gemensamt är att vi har ett medicintekniskt regelverk med hårda krav på tillverkare av tandteknik och tillsynsmyndigheter som agerar mot osunda verksamheter ute på fältet.

 

Slutligen frågade vi Olle om han brukar logga in på Dental24 för att titta på nyheter?

Dental24 är en väldigt bra portal för alla inom tandvården som sökmotor, fakta och debatter, jag är inne på sidan dagligen.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev