Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Tandgruppen i Kungsbacka går mot trenden

De ser barntandvården som en möjlighet att bygga relationer. De gick igenom pandemin med fina resultat. De arbetar i team men inte arbetslag. De har öppet varje dag hela året om, och tar emot patienter från sju på morgon till åtta på kvällen. De har inga köer. Dental24 har besökt Tandgruppen i Kungsbacka.

Från vänster: Tandhygienist Ulrika Bäversjö – Möller, tandläkarna Johan Evald och Sven Liljhagen samt Helena Liljhagen.

Det mesta på Tandgruppen handlar om team och teamkänsla. Tandgruppen ägs av några i personalen och arbetar konsekvent med teamtandvård. I varje team ingår två tandsköterskor, en tandläkare och en tandhygienist. Principen är att korta ned ledtid i arbetsprocessen, delegera maximalt samt att låta alla arbeta på toppen av sin kompetens. Tandläkaren jobbar i två eller tre rum med två tandsköterskor som har fått flera arbetsmoment delegerade till sig.

– De går alltid omlott och teamen kan behandla fler än en patient samtidigt. Tandläkaren och tandsköterskorna är kodade i tidboken utifrån behandlingsperspektiv och vem som gör vad. Då blir det som mest effektivt och stimulerande, förklarar Helena Liljhagen, tandläkare och VD för Tandgruppen.

Teamtandvård bättre för patienter

Att tandläkaren behandlar två patienter samtidigt betyder inte längre väntetid för patienten. Ett exempel är att låta tandsköterskan utföra bedövning. I stället för att göra det själv byter tandläkaren rum och fortsätter behandlingen på patienten där.

– Det är viktigt med personkemi, kompetens och god logistik. Det funkar inte alltid så bra i början för de som är nya och orutinerade. Det gäller att bli trygg i sin roll och hitta varandra, fortsätter Helena.

Teamstrukturen är mycket effektiv. Enligt egna uppskattningar är den 70 procent mer effektiv under en arbetsdag, jämfört med att arbeta i ett rum med en tandläkare och en sköterska utan delegering.

Det finns flera andra fördelar, förklarar Johan Evald, tandläkare på Tandgruppen:

– Skulle du bli sen i det ena rummet, så är det mycket lättare att komma i kapp. Man kan vara sen i ett rum, men ändå vara i tid i det andra rummet. Skulle man jobba sekventiellt så skulle man försena alla patienter under resten av dagen.

Ett stort team

Det finns inga arbetslag, inga strukturer som kan skapa interna konflikter och inga egna kostnadsställen. Alla jobbar i samma stora team.

– Vår organisation är väldigt platt och beslutsvägarna är korta. Det vet vi, eftersom många av oss har arbetat för andra stora arbetsgivare och kan jämföra, säger Helena.

– Det finns mycket kunskap i huset och vi försöker ta hjälp av varandra i stället för att remittera patienter, fortsätter Johan.

Teamtandvård främjar dessutom kontakten med patienten. Patienten har alltid kontakt och rapport med sköterskan eller receptionen som förbereder patienten för vården.

– Många patienter är nervösa inför ett besök. De kanske skall göra en operation och vill prata av sig lite och då är det väldigt bra att de har kontakt med en sköterska hela tiden. Det blir mycket mer laddat när tandläkaren hämtar patienten, säger Ulrika Bäversjö-Möller, tandhygienist på Tandgruppen.

Patienter i barnvagn och permobil

Alla patienter – unga som gamla – skall känna sig välkomna till Tandgruppen. Man samarbetar med specialister inom alla områden för att kunna erbjuda den bästa behandlingen. Kliniken förfogar över teknik som är både modern och avancerad.

– Patienterna gillar verkligen ny teknik. ”Va, bra med scanning, inte gammaldags lera”, har vi fått höra, påpekar Helena.

– Vi vill att alla i personalen skall vara delaktiga i den nya tekniska utvecklingen, säger Ulrika

Tandhygienist Ulrika Bäversjö-Möller och Sven Liljhagen utanför behandlingsrum nr 13

Gott bemötande, hög tillgänglighet och god service

Patienterna skall känna trygghet hos Tandgruppen. En målsättning är att patienter skall träffa samma behandlare/team varje gång. Kliniken är inriktad på att ta emot patienter – nya som gamla – när som helst, med kort varsel och är öppen alla dagar om året. Detta är möjligt mycket tack vare teamtandvården:

– Det händer saker hela tiden i tidboken. En patient kanske behöver komma in snabbt för en kort men viktig behandling. Har vi två rum, har vi större möjlighet att erbjuda en tid, förklarar tandläkare Sven Liljhagen.

Minst lika viktig för tillgängligheten är den fyra man starka personalen i receptionen. Tack vare deras målinriktade arbete och engagemang kan kliniken erbjuda en tillgänglighet åt patienterna som är oöverträffad i regionen.

– Det finns inga köer hos oss, sammanfattar Johan.

Och vad säger patienterna? Många fina recensioner på Google och Facebook vittnar om ett bra omhändertagande.

Långsiktighet

Tandgruppen har alltid satsat på hälsa och långsiktighet. Många patienter kom till Tandgruppen redan som barn och fortsätter att gå till oss även då de blir vuxna.

– Barntandvård har en särskild plats hos Tandgruppen och det finns ett speciellt barnteam som är nischade inom området. Närmare 40 procent av patienterna är barn. Detta i en tid då många privata kliniker betraktar barn som olönsamma.

 

Tandläkare Helena Liljhagen och tandhygienist Ulrika Bäversjö-Möller

– Vi har ett dedikerat barnteam som vi grundade 2007. De jobbar bara med barn och ungdomar. De är nischade inom pedodonti och har möjlighet att avsätta den tid som behövs i sina tidböcker, säger Helena.

– Vi vinner på att vi har många barn som går till oss. Vi har organisationen med kompetens, resurser, logistik och goda flöden för det. Vi kan behandla i två till tre rum samtidigt. Jag kan se hur en privattandläkare med ett enda rum inte får lönsamhet i det, säger Sven. 

– Och vi har förmånen att verka i ett område utan mycket svår eller omfattande behov av tandvård. Vi har många friska barn, skjuter Helena in.

Barntandvården breddar patientgruppen med varierande behov. De är också bra för klinikens tillväxt.

– Många av dem kommer tillbaka som vuxna patienter, förklarar Ulrika.

Gott samarbete med region Halland

I Kungsbacka kommun är Tandgruppen en av de privata aktörer som har huvudansvaret för barn- och ungdomstandvården och även jouransvariga. Tandgruppen samarbetar också med Yrkeshögskolan Medlearn och deras tandsköterskeprogram i Halmstad. Flera tandsköterskor har fått praktikplats, och senare jobb hos oss.

Erfarenheter av pandemin

Tandgruppens satsning på tillgänglighet och breda målgrupp från det lilla barnet till den åldrande patienten gjorde sig gällande under pandemin.

Region Halland tillät Tandgruppen att hålla öppet genom hela pandemin. Verksamheten pågick som vanligt, bortsett från vissa restriktioner som styrde dem. Många patienter avstod ändå sina besök och eftersatt tandvårdsbehov finns idag i större utsträckning.

– Vi stängde inte en dag, vi sade inte upp någon, vi höll inte inne några löner. När pandemin var som värst, ringde vi upp våra äldre patienter och frågade hur de ville ha det. Och vi tog emot dem.

Helena Liljhagen och Johan Evald stämmer av.

FAKTA

Tandgruppen i Kungsbacka

Tandgruppen i Kungsbacka är en klinik med lång erfarenhet av barn- och vuxentandvård. Kliniken har sina rötter i en Folktandvårds-klinik som grundades 1969. Sedan 2006 är Tandgruppen ett personalägt aktiebolag.

Idag är Tandgruppen en av Västsveriges största privata kliniker, med 15 behandlingsrum, som servar över 18 000 patienter.

Ett trettiotal personer arbetar på kliniken: Åtta tandläkare, sex tandhygienister, fjorton tandsköterskor, fyra receptionister samt ytterligare ett antal medarbetare som jobbar med att göra upplevelsen av patienters tandvård till den allra bästa.

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev