Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Tandhälsan förbättras kontinuerligt

Svensk tandvård fungerar mycket bra och tandhälsan förbättras kontinuerligt, visar Privattandläkarnas branschrapport. Det är ett resultat av den fria prissättningen, den fria etableringsrätten och det statliga tandvårdsstödet.

Ett högkostnadsskydd som kombineras med prisreglering skulle dramatiskt försämra förutsättningarna för tandvården och därmed även tandhälsan. Tandvårdsföretagen skulle bli helt beroende av statens ersättningsnivåer. En prisreglering skulle medföra att de tvingades anpassa kombinationerna av åtgärder som utförs på patienten för att få täckning för den vård patienten behöver. Därmed blir också patientens pris för behandlingen mer otydlig. En för låg ersättning skulle leda till en underfinansiering av branschen och utvecklingen inom tandvården skulle avta.

– En prisreglering är ett hot mot tandhälsan. Den får också den negativa konsekvensen att kvalitetsutvecklingen inom tandvården avstannar, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarnas branschrapport visar också på vidden av den privata tandvårdens samhällsansvar. Den privata tandvården utför den största delen av vuxentandvården, 58 procent av befolkningen går till en privat vårdgivare inom tandvården och den privata tandvården utför 67 procent av all tandvård.

– Tandhälsan är helt beroende av de privata tandvårdsföretagen. Utan dem skulle tandvården inte fungera, säger Lars Olsson, näringspolisk chef, Privattandläkarna.

Källa: Privattandläkarna

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev