Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Personnytt

29 januari 2012

Tandhygienist driver egen specialistklinik

Intervju med Inga-Britt Inberg, Stenungsund:

Tandhygienist Inga-Britt Inberg är unik i Sverige. Hon driver en specialistklinik i egen regi. Dental24 intervjuade Inga-Britt för att ta reda på om hon kan rekommendera andra i sin yrkesgrupp att ta steget till eget företagande.

Specialistcentrum ligger i Stenungsund, några mil norr om Göteborg. Kliniken har gjort sig ett namn som en privat specialistklinik med inriktning på konventionell protetik och implantatbehandling. Idag utgörs teamet av två tandhygienister, en allmäntandläkare och tre deltidsspecialister (käk/implantatkirurg och protetiker). Förutom sin traditionella hygienistverksamhet, assisterar hygienisterna klinikens tandläkare och specialister.

Dental24 frågade Inga-Britt om hennes bakgrund och om köpet av kliniken

Inga-Britt började som de flesta tandhygienister som tandsköterska och arbetade under många år inom folktandvården på olika platser i Bohuslän. Under resans gång kom hon underfund med att hon ville förkovra sig och gå vidare och utbildade sig till legitimerad tandhygienist.

Först jobbade hon på FTV och var också knuten till en parodklinik innan hon 1992 rekryterades till Specialistcentrum, den klinik där hon tidigare hade arbetat som tandsköterska. Efter hand uppstod ett läge där käkkirurgen som ägde kliniken ville sälja. Inga-Britt fick en förfrågan om att ta över och efter vissa överväganden bestämde hon sig för att köpa kliniken 1996. Den tidigare ägaren stannade kvar under en period och stöttade henne i starten.

Idag arbetar Inga-Britt som tandhygienist med patienter från den egna kliniken men också med patienter från andra kliniker i Stenungsund samtidigt som hon driver kliniken och assisterar tandläkarna.

Kan du rekommendera andra att göra som du?

”Det kan jag givetvis men jag tror att det är svårt att lyckas om man inte tar över en befintlig patientstock. Dessutom är du naturligtvis beroende av att ha bra personal, d v s skickliga tandläkare och specialister, eftersom du som hygienist inte kan göra hela behandlingen själv. En tandvårdsklinik kräver dessutom stora investeringar både vad gäller utrustning och digitalisering. Idag måste man bygga upp en modern klinik för att kunna attrahera bra personal och medvetna patienter”, svarar Inga-Britt.

Vad krävs för att driva eget? Har du något tips till tandhygienisterna om hur de konkret kan växa i sin roll?

”Som tandhygienist är du van att jobba självständigt och även delegerat och det är en bra utgångspunkt för att gå vidare och starta eget eller ta över en klinik. ”
”Min erfarenhet från att driva en egen klinik under många år är att det absolut viktigaste är att ha bra personal för att kunna behålla patienterna och vidareutveckla kliniken. Själv har jag t ex kunnat knyta några av de främsta specialisterna inom implantatbehandling till min klinik och det har förstås varit en stor trygghet för patienterna, ” säger Inga-Britt.

”Marknadsföring och ett bra nätverk är andra faktorer som är avgörande för att lyckas”, konstaterar hon.

Inga-Britt arbetar kliniskt tre dagar i veckan. Den övriga tiden går åt till att sköta företaget med t ex planering, marknadsföring och bokföring. Hon har låtit digitalisera kliniken och det administrativa arbetet har därmed förenklats. Hon sköter både bokföring och löneutbetalningar själv.

”Som entreprenör och företagare gäller det att åstadkomma ett bra arbetsklimat för hela teamet. För mig är det viktigt med öppen kommunikation och att som chef diskutera igenom förändringar, investeringar och marknadsföringsaktiviteter med medarbetarna innan jag tar beslut”, svarar Inga-Britt.

Hur håller du dig uppdaterad på alla frågor inom tandvårdsområdet?

”Tandläkaren är medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Själv är jag med i Sveriges Tandhygienistförening för företagare och så läser jag Tandläkartidningen regelbundet. Jag försöker också hinna med att uppdatera mig på mässor och seminarier”.  ”Nyligen deltog jag i en utbildningskonferens för tandhygienister i Spanien med ett 20-tal andra egenföretagare”, svarar hon.

Statistik om egenföretagare inom Sveriges Tandhygienistförening 2012:

Det finns 220 egna företagare inom Sveriges TandhygienistFöretagare. De flesta arrenderar hos en tandläkare medan andra är delvis anställda och delvis egna företagare. Det finns också ett antal som arbetar med ”ersättning i procent”, d.v.s. antingen erhåller de en procentsats på den summa som de arbetar in till kliniken alternativt betalar de en viss procent till tandläkaren som de arbetar hos.

Fler och fler tandhygienister startar eller driver helt egna kliniker. I dagsläget beräknas antalet tandhygienister, som liksom Inga-Britt Inberg driver egen klinik, uppgå till 20-30 i hela landet.

Källa: Sveriges TandhygienistFöretagare

 

Vilka är nackdelarna med att inte själv vara tandläkare när man driver en klinik?

”Att hitta rätt personal är avgörande eftersom jag inte själv kan utföra hela behandlingen. På sikt kan det bli svårare att rekrytera tandläkare om Sverige drabbas av tandläkarbrist”, säger Inga-Britt.

Hur tror du att yrket kommer att förändras framöver?

”Tandhygienisterna får en alltmer framträdande roll. Många patienter drabbas inte av de traditionella tandsjukdomarna och behöver inte träffa tandläkaren lika ofta.”

”Själv tänker jag behålla och driva kliniken så länge jag kan”, avslutar Inga-Britt.

Gunilla Ekholtz
Skribent
Dental24

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev