Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Estetiska injektioner

17 december 2021

Tandhygienister saknar kompentens för estetiska injektioner, enligt socialminister Lena Hallengren

Tandhygienister har begränsad kompetens att hantera komplikationer samt har brister i allmänmedicinska kunskaper och farmakologi liksom i kompetensen att injicera läkemedel.

Så skriver socialminister Lena Hallengren i ett svar till en hemställan från STHF, Sveriges Tandhygienistförening. Svaret sammanföll med en interpellationsdebatt i riksdagen, där Hallengren gav liknande svar.

Det innebär att Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, som trädde i kraft 1 juli 2021, inte revideras. Tandhygienister saknar även i fortsättningen rätt att utföra estetiska injektioner.

STHF är besvikna på Hallengrens hållning, och skriver på sin hemsida:

STHF menar att tandhygienistens kompetens inte har hanterats på ett korrekt sätt under utredningsarbetet. STHF har fått mycket begränsade möjligheter att medverka och minister Hallengrens svar indikerar att man inte till fullo haft ett underlag som speglar verkligheten. 

Lagen kom till för att ”skydda personers liv och hälsa vid skönhetsoperationer”. Syftet var att ”den typen av behandlingar” får liknande krav på säker vård som ingrepp inom hälso- och sjukvården. Utredning SOU 2015:100 – ”Skönhetsutredningen” – som föranledde förslaget, föreslog att legitimerade tandhygienister skulle kunna ge estetiska injektioner. När lagförslaget lades fram, gavs endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor tillstånd att ge injektioner. Lena Hallengren sa i sitt interpellationssvar att det var remissvaren till utredningen som föranlett en ändring.

Den nya lagen har slagit hårt mot tandhygienister som startat egen verksamhet med inriktning på  injektioner:

– För mig är det helt obegripligt, säger Tara Sandström, tandhygienist i Mölndal.  Vi tandhygienister var en av de grupper som genomförde patientsäkra behandlingar redan från början. Vi välkomnade lagstiftningen men när den väl kom på plats hamnade vi utanför. Jag har lagt ner blod, svett och tårar på min mottagning som jag nu har tvingats slå igen. Istället har jag fått gå tillbaka till att bli anställd. Det känns oerhört trist och orättvist.

Under interpellationsdebatten öppnade Hallengren för att lagen möjligen kan komma att ändras, när en utvärdering av lagen gjorts efter ett år.

Estetiska injektioner – s.k. fillers – baserade på hyaluronsyra kan i sällsynta fall framkalla akuta komplikationer, varav vissa leder till blindhet.

Källa: STHF, Sveriges Tandhygienistförening/Riksdagen

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev