Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

24 oktober 2013

Tandläkare måste skrota röntgenutrustning

Fyra tandläkarmottagningar som saknar tillstånd för sina så kallade panoramaröntgenutrustningar måste skrota dem. Skrotningen ska genomföras senast den 15 november. Det kräver Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten kräver att tandläkarmottagningarna WiiSmile AB i Malmö, Sverigeklinikerna AB i Uppsala, en mottagning i Stockholm samt en enskild firma i Solna senast den 15 november skrotar sin utrustning för panoramaröntgen. WiiSmile AB och Sverigeklinikerna AB riskerar dessutom ett vite om 20 000 kronor vardera om de inte skrotar sin utrustning.

– Vi har vid flertalet tillfällen varit i kontakt med mottagningarna för att få in det underlag som krävs för att vi ska kunna bevilja tillstånd, men de har inte återkommit. Lagen är tydlig. Det krävs tillstånd från myndigheten för att få använda panoramaröntgen och för att få tillstånd måste företaget visa att de klarar att skydda patienter och personal från onödig strålning. I dessa fall har tandläkarmottagningarna inte kunnat visa det, säger Anders Wikander, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Alla fyra mottagningar har förbjudits att använda utrustningen och riskerar att få betala vite om 10 000 kronor varje gång förbudet överträds.

Läs föreläggandena:

Föreläggande om skrotning av panoramaröntgenutrustning ›› (WiiSmile AB)

Föreläggande om skrotning av panoramaröntgenutrustning ›› (Sverigeklinikerna AB)

Fakta:
Panoramaröntgen är en teknik som används för att ta röntgenbilder på både över- och underkäken samtidigt. Det görs ibland vid implantatbehandlingar och vid större behandlingar för att få en överblick över hela käkområdet.

Den stråldos som den enskilde patienten får från röntgen inom tandvården är mycket liten och riskerna generellt små. Men eftersom en stor andel av befolkningen undersöks är det ändå viktigt att följa upp röntgenanvändningen. Enligt strålskyddslagen är all användning av röntgen och innehav av röntgenutrustning tillståndspliktig. För legitimerade tandläkare finns ett generellt tillstånd för vanlig tandläkarröntgen där bilder tas i munnen, det vill säga röntgenutrustning avsedd för intraoral bildmottagare. All annan röntgenutrustning och verksamhet med röntgen kräver särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Anders Wikander, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, telefon 08-799 44 43 eller myndighetens pressjour, telefon 08-799 40 20.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev